Starte lokalisering

Ofte er Safemater i en modus som kalles automatisk lokalisering, og da vil posisjoner dukke opp på kartet når bæreren er i bevegelse. Dersom Safemate ikke er det, så kan pårørende med rett til å lokalisere starte det vi kaller manuell lokalisering. Det gjøres ved å trykke på knappen med føttene i. Det vil starte tidsbegrenset lokalisering. At lokaliseringssøkten er tidsbegrenset betyr at den vil avsluttes automatisk etter en gitt periode (standardverdi er 60 minutter).

NB! Å starte manuell lokalisering gir ingen garanti for at man får posisjoner opp på kartet (bæreren kan f.eks. være innendørs), og det kan ta tid før man får kontakt med tilstrekkelig antall GPS-satellitter til å få en gyldig GPS-posisjon.

Vær også klar over at i kjølvannet av en brukerutløst alarm (for de GPS-enhetene som har alarmknapp), så vil lokalisering starte automatisk.