Hendelsestyper

De hendelsestyper man kan abonnere på i varslingslisten er, fra høyre mot venstre:

Hendelsestype Betydning

Brukerutløst alarm: Når brukeren selv utløser en alarm ved å trykke på alarmknappen, så iverksettes en brukerutløst alarm.

 

Et kryss i denne haken vil også innebære at nummeret legges inn i ringefilteret på Safemate-enheten.

Man Down: Når en bruker utstyrt med “Man Down”-sensor vurderes å være liggende. Merk at ikke alle Safemate-enheter har denne hendelsestypen.

Batterivarsel: Når en Safemate kommer under det nivået som er definert som lavt batteri, så oppstår hendelsen “lavt batteri”.

Geofence-passering: Når en bærer av Safemate bryter de regler som er angitt for geofence, så oppstår denne hendelsen.

Feilet selvsjekk: Dersom det går lengre tid enn det intervall kommunen har definert som akseptabelt, uten at en Safemate har vært i kontakt med Safemate sine baksystemer, så har vi en “feilet selvsjekk”-situasjon.

Utdatert posisjon: Dersom en Safemate som har automatisk lokalisering skrudd på ikke lykkes med å rapportere en gyldig posisjon over en viss tidspriode (default:  7 dager), så vil plattform varsle hendelsen “utdatert posisjon”. Denne hendelsen har ikke en varslingstype i Safemate Pro, men vil varsles til abonnenter av hendelsen; “feilet selvsjekk”.

Avskrudd: Dersom en Safemate skrus av, så vil den skynde seg å sende inn en melding om at den ble avskrudd slik at Safemate sine baksystemer vet om forholdet.

Ikke i aktiv bruk: Dersom en Safemate ligger i ro i laderen uten å bli brukt, så vil plattformen varsle om at Safematen ikke antas å være i aktiv bruk. Denne hendelsestypen kan kun varsles pr. epost.