1 of 2

Sensorer – Trigger Four

NB! Tilkobling av sensorer til Trigger Four er funksjonalitet som Safemate har trukket og vi ikke lengre supporterer. Grunnen er at kommunikasjonssikkerheten og rekkevidden ikke er stabil nok. 

Denne artikkelen vil om kort tid forsvinne fra kurset Safemate Pro i kommunen.

Man kan koble trådløse sensorer til Trigger Four. Det finnes to slike sensorer:

  • bordladeren (følger med produktet)
  • trådløst armbånd

Begge sensorer er i stand til å utløse alarm, forutsatt at de er innmeldt, ladet og innen rekkevidde av Trigger Four.

Innmelding

Innmelding av sensorer for Trigger Four foregår på arkfanen sensor under enhetsinnstillinger.

Koblingen gjøres ved at man legger inn sensorens MAC-adresse.

Trykk først på SCAN BLE. Vent noen sekunder til sensorlisten har oppdatert seg, trykk eventuelt på oppdateringshjulet for å fremskynde oppdateringen.

Innmelding av bordlader

For å legge til en bordlader, huk av på Lagre og trykk Lagre. Trykk deretter Koble til for at enhetene skal kobles sammen.

Fra sensoren er lagt til tar det inntil 5 minutter før den begynner å fungere.

Innmelding av armbånd

For å legge til et armbånd, huk av og trykk Lagre. Merk at kun ett armbånd kan legges til.

Fra sensoren er lagt til tar det inntil 5 minutter før den begynner å fungere.