1 of 2

Innendørs posisjonering

Lokalisering

Watch One, -Two, og -Three, samt Trigger three Enhanced og Trigger Four lokaliserer ikke bare ved hjelp av GPS, men også med Wi-Fi, blåtann og GSM. Utendørs vil GPS fortsatt være foretrukket lokaliseringsmetode. Inne vil Wi-Fi være foretrukken for å spare batteri, men det betinger at innendørs posisjonering er satt opp.

Lokalisering forutsetter at man har (hovedbryter for) posisjonering skrudd på (“posisjonering” har nylig endret navn til “lokalisering” for å ha konsekvent begrepsbruk).

Oppsett av lokalisering i Safemate Pro og Safemate Go

Å lokalisere kontinuerlig krever mye batteri. Man bør vurdere behovet for å skru på automatisk lokalisering opp mot å kun lokalisere ved behov.

Hvorfor innendørs posisjonering?

For å strekke batteritiden på Safemate-enheten og for å angi posisjonen med høyere presisjon når du er hjemme, anbefales det å benytte innendørs posisjonering.

Uten bruk av innendørs posisjonering vil Safemate-enheten alltid forsøke å bruke GPS når den lokaliserer. Dersom Safemate befinner seg innen rekkevidde av Wi-Fi-enheter markert som referansepunkter kan man forlenge batterilevetiden ved å ta i bruk innendørs posisjonering.

Innendørs posisjonering nyttiggjør tilgjengelige Wi-Fi nettverk: Når Safemate oppdager kjente Wi-Fi-nettverk vil posisjonering baseres på det referansepunktet med sterkest signalstyrke.

Konfigurere innendørs posisjonering

Konfigurering av innendørs posisjonering handler om å angi en eller flere av de synlige Wi-Fi-nettverkene som skal angis som referansepunkter for posisjonering.

Følg denne fremgangsmåten:

  • Sørg for å at hovedbryter for posisjonering er skrudd på.
  • Det anbefales å skaffe en fersk posisjon ved hjelp av GPS. En fersk posisjon gjør resten av jobben enklere, for da har man et geografisk utgangspunkt.
  • Gå til fanen Innendørspos. under enhetsinnstillinger.
  • I listen Potensielle referansepunkter presentes de siste kjente Wi-Fi nettverkene. Om listen er tom, benytt “Hent nåværende posisjon” under Lokalisering fanen eller på kartet. Man kan velge å senke kravet til tidsstempel fra 60 minutter til f.eks. 300 minutter.
  • Fra listen Potensielle referansepunkter, angi de Wi-Fi-enheter du ønsker å benytte som referansepunkter ved å trykke i sirkelen til venstre for navnet.
  • For hvert referansepunkt, dra og plassér Safemate-ikonet til rett posisjon på kartet, alternativt skriv inn din adresse i Adressefeltet.
  • For hvert referansepunkt, navngi punktet med et beskrivende navn, f.eks. “Kjøkken”.
  • Trykk Lagre.
Oppsett av innendørs lokalisering i Safemate Pro

Test av innendørs posisjonering

For å teste at ditt oppsett for innendørs posisjonering virker, gå til kartsiden eller lokaliseringstab-en og trykk på knappen Hent nåværende posisjon.

Du vil etter hvert se at posisjonen i transaksjonsloggen har blitt merket med navnet til det nærmeste referansepunktet (i eksemplet under; “Hjemme”). Det vil også stå “innendørs posisjonering” i meldingsfeltet. Om man ser navnet på et referansepunkt i transaksjonsloggen betyr det at posisjonen er bestemt basert på et av de referansepunkt som er valgt, og testen er vellykket.

Kartvisning i Safemate Pro og Safemate Go
Kartvisning i Safemate-app’en

Om man forlater hjemmet

Dersom en Safemate-enhet som er konfigurert for innendørs posisjonering forlater hjemmet, og dermed rekkevidden til referansepunktene, vil GPS skrus på og forsøke å lokalisere ved hjelp av GPS-satellitter.

Har du ikke Wi-Fi hjemme?

Om du mangler Wi-Fi i hjemmet ditt, anbefaler vi at du anskaffer deg vår Safemate Wi-Fi Beacon Du kan også benytte en hvilken som helst Wi-Fi ruter. Wi-Fi-enheter trenger ikke være tilkoblet Internett for at Watch two skal bruke den til innendørs lokalisering.

Batterisparende

For å spare batteri så vil vi automatisk skru av GPS-mottakeren når Safemate har kommunikasjon med minimum et referansepunkt. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig på Watch two, Trigger three Enhanced og Trigger four.