Sensio for pårørende

Sensio Familie er en app som pårørende kan bruke for å gjøre følgende:

  • Se posisjon og ta kontakt via trygghetsalarm, feks en Safemate
  • Angi egen tilgjengelighet for mottak av varsler/hendelser
  • Være en del av et pårørendeteam og se andre sin tilgjengelighet
  • Se teknisk status på utstyr, feks melding om lavt batteri

Vær trygg på at alle alarmer eskaleres automatisk til kommunal hjemmetjeneste dersom ingen pårørende er tilgjengelig til å håndtere varsel/hendelse.

Dette kurset er rettet mot pårørende av personer i kommuner som benytter Sensio pårørendeinvolvering.