Innendørs posisjonering

Denne artikkelen er utdatert fra 5. september 2023. Konseptet innendørs posisjonering pensjoneres til fordel for Wi-Fi-lokalisering.

Lokalisering generelt

Watch One, -Two, og -Three, samt Trigger three Enhanced og Trigger Four lokaliserer ikke bare ved hjelp av GPS, men også med Wi-Fi. Unntaksvis kan man bruke GSM-master, men det gir ikke nødvendig presisjon til å kunne lokalisere en person. Safemate bruker ikke Bluetooth til å lokalisere.

Safemate-enhetene benytter de ulike teknologier basert på den gjeldende konfigurasjon.

Utendørs vil GPS være foretrukket lokaliseringsmetode (så fremt man er utenfor rekkevidde av Wi-Fi reransepunkt).

Innendørs vil Wi-Fi være foretrukken lokaliseringsmetode, både fordi GPS-signalene er svakere innendørs enn utendørs, men også fordi lokalisering ved hjelp av Wi-Fi er mindre strømkrevende. Merk at for at Wi-Fi skal vær foretrukken lokaliseringsmetode innendørs, så må innendørs posisjonering være konfigurert.

Lokalisering forutsetter at man har hovedbryter for Posisjonering skrudd på. Denne finner man under Enhetsinnstillinger > Lokalisering.

Oppsett av lokalisering i Safemate Pro og Safemate Go

Hvorfor innendørs posisjonering?

Hvorfor skal man ta seg bryet med å sette opp innendørs posisjonering?

For å strekke batteritiden på Safemate-enheten og for å angi posisjonen med høyere presisjon når du er innendørs, anbefales det sterkt å benytte innendørs posisjonering. Innendørs posisjonering nyttiggjør eksistensen til eksisterende Wi-Fi nettverk. Når Safemate “ser” et kjent Wi-Fi-nettverk så vil posisjonering baseres på posisjonen til dette Wi-Fi-punktet. Ser Safemate flere lagrede Wi-Fi-nettverk så baseres posisjonen på det referansepunktet med sterkest signalstyrke.

Uten bruk av innendørs posisjonering vil Safemate-enheten bruke GPS for å forsøke å oppdrive posisjon – selv innendørs (Safemate vet jo ikke automagisk om den er innendørs eller utendørs).

Dersom Safemate befinner seg innen rekkevidde av en eller flere Wi-Fi-enheter som er blitt markert som referansepunkter, så sparer Safemate batteri ved at Safemate kan holde GPS avskrudd. Dersom en Safemate-enhet som er konfigurert for innendørs posisjonering forlater rekkevidden til lagrede referansepunkter, vil GPS skrus på og forsøke å lokalisere ved hjelp av GPS.

Konfigurere innendørs posisjonering

Konfigurering av innendørs posisjonering handler om å angi en eller flere av de synlige Wi-Fi-nettverkene som skal angis som referansepunkter for posisjonering. Man må ikke ha passordet til disse nettverkene – man skal ikke logge seg på dem, bare “se” dem. Dersom man ikke aktivt plukker Wi-Fi-enheter fra listen over “Potensielle referansepunkter” vil disse nettverkene fortsatt bidra i posisjonering, men kan bli merket som “posisjoner av lav kvalitet”.

For å konfigurere innendørs posisjonering, følg denne fremgangsmåten:

  • Pass på at hovedbryter for posisjonering er skrudd på (tab; lokalisering).
  • Skaff en fersk posisjon ved å trykke Hent nåværende posisjon. En fersk posisjon gjør resten av jobben enklere, for da har man et geografisk utgangspunkt. Dette kan ta et par minutter.
  • Gå til fanen Innendørspos. under enhetsinnstillinger.
  • I listen Potensielle referansepunkter presentes de siste kjente Wi-Fi nettverkene. Om listen er tom, benytt “Hent nåværende posisjon” under Lokalisering fanen eller på kartet. Man kan velge å senke kravet til tidsstempel fra 60 minutter til f.eks. 300 minutter.
  • Fra listen Potensielle referansepunkter, angi de Wi-Fi-enheter du ønsker å benytte som referansepunkter ved å trykke i sirkelen til venstre for navnet.
  • For hvert referansepunkt, dra og plassér Safemate-ikonet til rett posisjon på kartet, og observer at teksten i adressefeltet justeres.
  • For hvert referansepunkt, navngi punktet med et beskrivende navn, f.eks. “Kjøkken”.
  • Trykk Lagre.
Oppsett av innendørs lokalisering i Safemate Pro

Test av innendørs posisjonering

For å teste at ditt oppsett for innendørs posisjonering virker, gå til kartsiden eller lokaliseringstab-en og trykk på knappen Hent nåværende posisjon.

Du vil etter hvert se at posisjonen i transaksjonsloggen har blitt merket med navnet til det nærmeste referansepunktet (i eksemplet under; “Hjemme”). Det vil også stå “innendørs posisjonering” i meldingsfeltet. Om man ser navnet på et referansepunkt i transaksjonsloggen betyr det at posisjonen er bestemt basert på et av de referansepunkt som er valgt, og testen er vellykket.

Kartvisning i Safemate Pro og Safemate Go
Kartvisning i Safemate-app’en

Har du ikke Wi-Fi hjemme?

Dersom man ikke har kontakt med Wi-Fi-nettverk fra der hvor det er ønskelig å benytte innendørs posisjonering, anbefaler vi at du anskaffer deg vår Safemate Wi-Fi Beacon Du kan også benytte en hvilken som helst Wi-Fi ruter. Wi-Fi-enheter trenger ikke være tilkoblet Internett for at Safemate skal bruke den til innendørs lokalisering.