Redigere adresse

Du kan også redigere en adresse, ved å markere den og trykke på ‘Rediger adresse’. Her kan du legge til hva slags adressetype adressen er, f.eks. hvis det er et tilfelle at det er en senterbolig, omsorgsbolig etc. Du kan også legge til ‘Hint’, disse hintene vil komme opp når du skal åpne e-låsen knyttet til adressen. Dette kan være lurt, tilfelle det er en nøkkelboks og ikke en e-lås som er installert der, eller andre type opplysninger som er vist på bildet.

I visningen kan du også endre på adressen, informasjon og alarmområde som adressen er knyttet til.