Innstillinger for lydmønster ved utløst alarm i OC

Fremdrift for å endre lydmønster

  1. Når du er inne på Innstillinger i OC. Trykk deg inn i fanen “Alarminnstillinger”
  2. Finn så fanen “Lydmønster”
  3. Endre tidsinnstillingene du ønsker å endre (se tabell nedenfor for beskrivelser av de ulike innstillingene). Husk at det er forskjell mellom institusjon og hjemmetjeneste/felt.
  4. Trykk “Lagre”.

Når du har gjort dette er det lurt å teste lydmønsteret ved å utløse en alarm på aktuell enhet.

Beskrivelse av de ulike kolonnene i tabellen

KolonneBeskrivelse
AlarmtypeSe egen tabell for beskrivelse av hvert enkelt punkt for institusjon og hjemmetjeneste/felt.
FeltHvis ja, betyr det at det er en innstilling for hjemmetjenesten.
StandardverdiViser hva vi setter innstillingene på ved idriftsettelse. Hvis satt lydmønster er annerledes, er dette satt av kunden/Hospital IT/Sensio etter behov.
LydmønsterHer velger du hvilke lydmønster alarmen skal gi. Det er stilt inn slik at ulike typer alarmer gir ulikt lydbilde for at den ansatte fort skal vite hvilken alarm som går. Det er forskjell på normal lyd, panikk/voldsalarm

SILENT = Kommer ingen lyd.
NORMAL = Lyden går kontinuerlig frem til du godtar eller trykker opptatt.
ONCE = Da piper telefonen fem ganger med tilsvarende lydmønster som “NORMAL”, og stopper etter dette. Du vil ikke få flere lyder på telefonen, selv om du ikke trykker godta eller opptatt.
WITH_PAUSES = Det vil pipe fem ganger med tilsvarende lydmønster som “NORMAL”, så vil det komme en pause like lenge som tidsinnstillingen i feltet du endrer er satt, før det igjen vil pipe fem ganger. Dette fortsetter til alarmen er godtatt eller nullstilt.
VIBRATE_ONLY = Når du velger denne vil telefonen vibrere i jevn takt.
VIBRATE_ONLY_EASY = Telefonen vibrerer først en gang ved utløst alarm, og vil med jevne mellomrom vibrere med pause. Dette er en veldig svak vibrasjon for noen telefonmodeller.
PANIC = Vil gi en høy lyd når alarmen utløses og kontinuerlig varsle, lyden stopper ikke før enten ansatt som har utløst alarmen nullstiller den, eller ved at første pleier kommer til stedet alarmen har blitt utløst.
ONCE_PANIC = Et mildere lydmønster enn enn “PANIC”, men fortsatt en annen lyd enn “NORMAL”.
INTERCOM = En egen lyd for Porttelefoner.
ForsinkelseForsinkelse er innstillingen du setter for hvor lang tid det tar fra alarmen utløses til lydmønsteret starter. Det vil alltid være en vibrasjon først (egen innstilling hvis man ønsker en lyd – se emne “Skru av/på lyd når alarm mottas”.

Beskrivelse av alarmtyper man kan endre lydmønster på (se detaljerte beskrivelser i leksjonen “Detaljert oversikt over alarmer og alarmflyt i SmartVakt”

Alarmtype InstitusjonBeskrivelse
Aktivitetsalarm beboerAlarm fra sensor tilknyttet en H-135 tag, som er koblet opp mot pasienten (eks. tråkkematte, sengematte etc.)
Ansatt til ansatt alarmVanlig alarm fra ansatt ved bruk av ansattag.
Ansatt til ansatt direkte tilkallingVanlig alarm fra ansatt ved å bruke direkte tilkalling i ansattlisten – “Be om hjelp”.
BeboeralarmVanlig alarm fra beboer ved bruk av beboertag.
Lokasjonsalarm aktivitetAlarm fra sensor som er tilknyttet H-135 tag.
Lokasjonsalarm dørAlarm fra dørsensor/dørmagnet tilknyttet en H-135 tag. Gjelder både alarmer som er konfigurert som avdelingsdører, og tilknyttet pasienten.
Overfallsalarm legevaktGjelder kun for legevaktsinnstallasjoner. Har en standardinnstilling som gir stille merknad om overgrepsalarm.
PorttelefonGjelder alarmer fra porttelefonen som utløses ved at besøkende ringer på.
Sengevakt beboerAlarm fra sensor som er tilknyttet en H-135 tag.
Snortrekk uten ansatt tilstedeAlarm fra snortrekk som utløses av bruker uten ansatt tilstede. MERK: Hvis snortrekk utløses med ansatt tilstede vil det utløses en panikkalarm.
Strømalarm nettbrettAlarmen utløses dersom nettbrett på beboerrom mister strømtilførsel. MERK: Gjelder kun institusjoner med nettbrett på beboerrom.
Vandringsalarm/dørvaktalarmAutomatisk (passiv alarm) fra lokasjon til beboer-tag når beboerlokasjon er utenfor lovlig område definert av sektordefinisjon i OC.
Alarmtype hjemmetjeneste/feltBeskrivelse
Aktivitetsalarm beboerAlarm utløses via Safemate, og knyttes opp mot en H-135 tag tilkoblet sensor.
BeboeralarmVanlig alarm fra beboer ved bruk av Safemate trygghetsalarm som er tilkoblet beboer eller i beboermenyen på telefon – “Utløst på vegne av beboer”.
Lokasjonsalarm aktivitetVanlig alarm som utløses av sensor tilkoblet en H-135 tag.
Lokasjonsalarm dørVanlig alarm som utløses av dørsensor tilkoblet en H-135 tag.
Overfallsalarm ansattUtløses via. Safemate som er koblet opp som alarmenhet for ansatt (kun for brukere med versjon 1.58 og oppover).
Vandringsalarm/dørvaktalarmAutomatisk (passiv alarm) fra lokasjon til Safemate når beboerlokasjon er utenfor lovlig område definert av geografisk polygon.
ELLER (fortrinnsvis)
Brytt Geofence i henhold til definisjon i Safemate PRO.
Leksjon Content
0% Complete 0/1 Steps
Post a comment

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.