Lokalisering for rollen søkere

Det er ikke gitt at Safematen du forsøker å lokalisere (=spore) sender inn posisjoner. Safematene er nemlig konstruert slik at de vil spare batteri og ivareta individers personvern i perioder hvor man ikke ønsker posisjoner regelmessig.

Som “søker” kan du starte det vi kaller en lokaliseringsøkt ved å trykke på symbolet med føtter i.

Etter at enlokaliseringsøkt er startet, vil posisjonene etter hvert dukke opp på kartet. Dette vil potensielt kunne ta mange minutter. Om Safematen ikke har gyldig GPS-dekning der den er, er det ikke sikkert at den vil presentere posisjon i det hele tatt.

Dersom Safematen har gyldig GPS-dekning, så vil posisjonene dukke opp med en hyppighet som tilsvarer det som er satt som lokaliseringsintervall for enheten. Standardinnstillingen er hvert annet minutt, men denne kan ha blitt overskrevet.

Du bør ha en god grunn for å starte lokalisering av en Safemate-bærer, og kunne forsvare at du foretok denne personverninngripende handlingen!