Kurs: Lyd- og tidsinnstillinger

I Operasjonsklienten er det flere muligheter for å tilpasse tidsinnstillinger og lyd på alarmer for å sikre at det er tilpasset behovet for hver enkelt kunde. I dette kurset vil du få oversikt over de ulike alarmene for både institusjon, hjemmetjeneste/felt, og legevaktsinnstallasjoner, samt beskrivelser av hvordan man kan tilpasse tidsinnstillinger og lydmønster for alarmer … Les mer

Elektronisk lås

E-lås tilbys hovedsakelig til hjemmetjenesten. Dette er for å forhindre bruken av store nøkkelkniper, eller nøkkelbokser plassert ved beboernes dør. Bekey er et elektronisk nøkkelsystem som integreres med SmartVakt. Dette gjør at du får nøkler til døren direkte på mobilen. Nøklene du får vil være avhengig av hvilke alarmområde(r) du velger deg. Logger du deg … Les mer

Kurs: Hva er nytt i SmartVakt, Hospital IT

Dette kurset kommer med løpende oppdateringer om hva som er nytt i SmartVakt. Fra og med “Release Notes SmartVakt Server 2.11.2” vil vi skille mellom Release Notes for SmartVakt Server, SmartVakt 2.0 og SmartVakt 1. Dette er fordi disse komponentene kan ha ulik takt på releaser, dvs. at SmartVakt 2.0 kan komme i ny versjon … Les mer

Kurs: Digitalt tilsyn i SmartVakt

Dette kurset er aktuelt å ta for ansatte som ønsker å ta i bruk digitalt tilsyn på beboerrom. Vi forutsetter at kameraet er installert, konfigurert opp på riktig rom og testet. I dette kurset vil vi gå igjennom: Tilkoble kamera til beboer i SmartVakt (systemansvarlige/superbrukere) Hvordan gjennomføre digitalt tilsyn i SmartVakt

Kurs: Nettbrett i SmartVakt

For institusjoner som har nettbrett installert på beboerrom, vil dette kurset være relevant. Du vil få innføring i følgende tema:

Kurs: SmartMed

I dette kurset skal du lære hvordan du bruker SmartMed. Kurset er beregnet for alle ansatte som allerede tar i bruk, eller skal ta i bruk SmartMed, både pleiere, sykepleiere, superbrukere, ledere og systemforvaltere. Kurset er delt opp i leksjoner og emner. SmartMed er en tilleggsfunksjon til SmartVakt, og har en integrasjon mot CosDoc. Du … Les mer

Kurs: Flagginnstillinger

Innholdet i dette kurset vil være aktuelt for både brukere av løsning for institusjon og hjemmetjeneste/felt. Det vil være systemforvaltere eller superbrukere som bør ta dette kurset. Flagg er de ulike alternativene man får opp for å dokumentere årsaker i ulike alarmflyter i våre systemer. I hjemmetjenesten blir flagg benyttet hyppig i håndtering av alarmer, … Les mer

SmartMed

I dette kurset skal du lære hvordan du bruker SmartMed. Kurset er beregnet for alle ansatte som allerede tar i bruk, eller skal ta i bruk SmartMed, både pleiere, sykepleiere, superbrukere, ledere og systemforvaltere. Kurset er delt opp i Leksjoner og Emner, og gir en struktur som vi håper gir deg en god oversikt over … Les mer

Kurs: Grunnkurs i SmartVakt for hjemmetjenesten

I dette kurset skal du lære om SmartVakt. Dette er grunnkurset som går igjennom det viktigste du trenger å vite for å kunne bruke de grunnleggende funksjonene i SmartVakt. Det er beregnet for alle ansatte som skal bruke SmartVakt. SmartVakt for hjemmetjenesten inneholder: Posisjonering vha GPS Mobilnettet som bærer, 4G Serveren står sentralt i Oslo … Les mer

Kurs: Operasjonsklienten Institusjon

Dette kurset vil ta for seg hvordan du benytter deg av operasjonsklienten (OC) til Hospital IT. I operasjonsklienten (OC) vil du få tilganger til å se alle aktive alarmer, finne ut hva som eventuelt er feilen ved en alarm, sette opp vandringsalarm, se på nettbrett, se på tidsinnstillinger og flagginnstillinger og diverse andre muligheter. Operasjonsklienten … Les mer