Kurssiden for IKOS 

Her kan du lære mer om hvordan IKOS digitale tavle sikrer gode pasientforløp, pasientsikkerhet og effektiv samhandling.

Kursene er delt opp etter målgrupper og ansattes arbeidsområder. Se under hvert kurs hvilken målgruppe kurset er tiltenkt. 

Hva er nytt i IKOS?

Her kan du lese om ny funksjonalitet i kommende versjoner av IKOS og release notes for eksisterende og kommende versjoner.

(Oppdateres fortløpende) 

Brukeroppfølging

Kurset gir en innføring i hvordan bruke IKOS til oppfølging av tjenestemottakere. 

Målgruppe: Alle ansatte

Klikk her for å ta kurset:
Kurs: IKOS Brukeroppfølging

 

Avdelingsoppfølging

Kurset gir en innføring i avdelingsleders arbeidsområde; Avdelingsfanen. 

Målgruppe: Ledere

Klikk her for å ta kurset: 

KURS: IKOS Avdelingsoppfølging

Systemadministrasjon

Kurset gir en innføring i og brukerveiledning for systemadministrators arbeidsområde. 

Målgruppe: Systemadministratorer

Klikk her for å ta kurset: 

Kurs: IKOS Systemadministrasjon

Samhandling

Kurset gir en innføring i hvilke samhandlingsfunksjoner som er tilgjenglig i IKOS. 

Målgruppe: Alle ansatte

Klikk her for å ta kurset:

KURS: IKOS Samhandling

 

Plassadministrasjon for Tjenestekontoret

Kurset gir en gjennomgang av hvordan benytte plassadministrasjon i IKOS. 

Målgruppe: Alle ansatte på tjenestekontoret og systemadministratorer

Klikk her for å ta kurset:

Plassadministrasjon for Tjenestekontoret

Rapporter og statistikk

Kurset gir en innføring i rapportmodulen i Sensio. Merk at denne kun er tilgjengelig ved valg av IKOS Pluss. 

Flere leksjoner kommer! 

Målgruppe: Alle ledere og ansatte 

Klikk her for å ta kurset:

Kurs: IKOS rapporter og statistikk

IKOS App

Kurset gir en innføring i IKOS App. 

Målgruppe: Alle ansatte

Kurs: IKOS App