Kurssiden for RoomMate

Her kan du lære mer om hvordan RoomMate fungerer. RoomMate gir økt trygghet og effektivisering av tjenesten samtidig som kvaliteten er like god. Tjenesten er i endring og det legges til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv og kan bli hjemmeboende lengre. RoomMate skal muliggjøre økt selvstendighet, medbestemmelse og livskvalitet.

Kursene er delt opp etter målgrupper og ansattes arbeidsområder. Se under hvert kurs hvilken målgruppe kurset er tiltenkt. 

RoomMate - Release notes

Her finner du release notes fra de siste oppgraderinger. Nyeste versjon: RoomMate Release info R3 N

Om RoomMate

Kurset gir deg en generell innføring i RoomMate

Målgruppe: Alle ansatte

Klikk her for å ta kurset:

Om RoomMate

 

RoomMate - Basisopplæring

Basisopplæring i RoomMate.

Målgruppe: Alle ansatte 

Klikk her for å ta kurset:

RoomMate – Basisopplæring

RoomMate Introduksjonsvideo

RoomMate-systemene forklart gjennom 25 avsnitt.

Målgruppe: Tjenesteutøvere og systemadministratorer

Klikk her for å ta kurset:

RoomMate Introduksjonsvideo

 

RoomMate - Administratorer

Kurset inneholder hjelpevideoer som gir god støtte for å administrere løsningen.

Målgruppe: Systemadministratorer

Klikk her for å ta kurset: 

RoomMate – Administratorer

 

RoomMate brukerveiledninger og informasjonsskriv

RoomMate dokumentasjon

Innholder brukerveiledninger som kan leses på data eller printes ut.

Klikk her for å komme til dokumentasjonen:

RoomMate brukerveiledning

Klikk her for å laste ned informasjonsskriv:

RoomMate Informassjonsskriv

Klikk her for å laste ned beskrivelser av varslingstyper:

RoomMate varslingstyper

 

Dokumentasjon om systemarkitektur, installasjon og kartlegging.

Klikk her for å komme til dokumentasjonen: 

RoomMate dokumentasjon