Velkommen til kurssiden for Safemate

Her kan du lære mer om våre mobile trygghetsalarmer og lokaliseringsenheter (Safemater), konfigurasjonsverktøyet Safemate Pro (for kommuner og bedrifter) og Safemate Go (for privatkunder).

 

Kursene er delt opp i funksjonalitet som faller inn under rollene administrator, operatør, søker eller privatkunde.

 

Hvis du ikke vet hvilken rolle du bør begynne med, så vit at mesteparten av kursinnholdet finnes i kurset Safemate Pro for operatører.