Kurs: Sensio Family

Involvering av pårørende er av avgjørende betydning for å skape en bærekraftig helsetjeneste. Sensio Family er en applikasjon utviklet spesielt for pårørende, som muliggjør sømløs deling av informasjon, deltakelse i alarmhåndtering og gir dem en plattform for å ta aktiv del i tjenestetilbudet til sine nærmeste. Dette bidrar til å styrke samarbeidet mellom pårørende og … Les mer

Kurs: Safemate for pårørende

Safemate er en app som pårørende kan bruke for å gjøre følgende: Dette kurset er rettet mot pårørende av personer som bruker Safemate levert av en kommune. Dersom du har fått en PIN-kode på SMS så kan du laste ned app-en Safemate.