Kurs: Safemate Home

Safemate Pro har støtte for stasjonære trygghetsalarmer av typen Climax (GX-8 og GX-MAX1/8). I dette kurset finner du informasjon om hub, kompatible sensorer og samspillet med administrasjonsportalen Safemate Pro.