Kurs: Safemate Go

Tjenesten Safemate Go er en web-portal for at private brukere skal kunne konfigurere trygghetsalarmer fra Safemate. Kurset gir deg først en introduksjon til Safemate Go og informasjonen du trenger for å komme igang, før den deretter tar for seg våre ulike mobile trygghetsalarmer (Safemate-enheter).

Kurs: Safemate for pårørende

Safemate er en app som pårørende kan bruke for å gjøre følgende: Dette kurset er rettet mot pårørende av personer som bruker Safemate levert av en kommune. Dersom du har fått en PIN-kode på SMS så kan du laste ned app-en Safemate.