Kurs: Safemate Pro for administratorer (utdatert)

Dette kurset er utdatert. Administratorens rolle er dekket i kurset; Safemate Pro. Dette kurset inneholder informasjon spesielt myntet på de som har rollen administratorer. Administratorer har alle rettigheter en operatør har, og dette kurset bygger således videre på kurset “Safemate Pro for operatører”.

Kurs: Safemate Pro for søkere (utdatert)

Dette kurset er utdatert og vedlikeholdes ikke. Rollen søker er dekket i kurset Safemate Pro. Dette kurset er rettet mot Safemate Pro-brukere som har rollen “søker”. Å være en “søker” i Safemate Pro-sammenheng innebærer å kunne lokalisere bærere av Safemate lokaliseringsteknologi gjennom PC, nettbrett eller mobiltelefon.

Kurs: Safemate Pro

iPad showing Safemate Pro GUI

Dette kurset er utviklet spesielt for norske kommuner som anvender Safemate Pro som verktøy for å konfigurere trygghetsalarmene. Kurset tar for seg våre lokaliseringsenheter (Safemater) og lokaliseringsapplikasjonen Safemate Pro.