Kurs: Digitalt tilsyn i SmartVakt

Dette kurset er aktuelt å ta for ansatte som ønsker å ta i bruk digitalt tilsyn på beboerrom. Vi forutsetter at kameraet er installert, konfigurert opp på riktig rom og testet. I dette kurset vil vi gå igjennom: Tilkoble kamera til beboer i SmartVakt (systemansvarlige/superbrukere) Hvordan gjennomføre digitalt tilsyn i SmartVakt