Kurs: Sensio Active

Sensio Active er en app som tjenestegivere kan benytte til å sende ut informasjon og aktivitetstilbud til tjenestemottakere i helse- og omsorgstjenesten. Appen forenkler kommunikasjon med brukerne og motiverer til aktivitet. I dette kurset skal du lære:

Kurs: Sensio Family

Involvering av pårørende er av avgjørende betydning for å skape en bærekraftig helsetjeneste. Sensio Family er en applikasjon utviklet spesielt for pårørende, som muliggjør sømløs deling av informasjon, deltakelse i alarmhåndtering og gir dem en plattform for å ta aktiv del i tjenestetilbudet til sine nærmeste. Dette bidrar til å styrke samarbeidet mellom pårørende og … Les mer