Kurs: Sensio Active

Sensio Active er en app som tjenestegivere kan benytte til å sende ut informasjon og aktivitetstilbud til tjenestemottakere i helse- og omsorgstjenesten. Appen forenkler kommunikasjon med brukerne og motiverer til aktivitet. I dette kurset skal du lære:

Kurs: Sensio Familie

Sensio Familie er vår løsning for å holde de pårørende involvert i situasjoner som omhandler de nære og kjære. Fra vår Sensio Familie applikasjon kan de pårørende være deltakende i å håndtere alarmer, samt følge opp sin pårørende ifm f.eks hjemmebesøk.