Safemate app for pårørende (ny)

Denne brukerveiledningen viser hvordan pårørende kan bruke Safemate app-en. (Ansatte kan også bruke app-en men de vil oppleve en litt annerledes brukeropplevelse.) Safemate app-en lar pårørende lokalisere Safemate-enheter. (Ansatte kan også bruke app-en men dette budskapet retter seg mot pårørende)

Alarmer og driftsmeldinger

Dette kurset gir en gjennomgang av alle alarmer, varsler og meldinger tilgjengelige i Sensio 365, komplett med detaljerte beskrivelser.

Hva er Sensio 365?

Sensio 365 er i motsetning til tidligere versjoner av Unity, en Skybasert tjeneste. Dette innebærer flere fordeler for våre kunder, blant annet; Brukerflatene vil være lik som tidligere, det er altså måten data håndteres og oppbevares som endres. Oppgradering til Sensio 365 Alle kunder vil få muligheten til å oppgradere til Sensio 365. Oppgraderingen innebærer … Les mer

Brukerguide- RoomMate i Velferdsportalen 365

RoomMate er nå sømløst integrert i Velferdsportalen. Dette innebærer at våre brukere kun behøver å forholde seg til én portal, og slipper dermed å navigere mellom to separate systemer for å administrere sensoren. Denne integrasjonen gjør administrasjonen mer effektiv og brukervennlig for alle våre brukere. RoomMate er en trygghetssensor som kan benyttes hos beboere på … Les mer

Sensio 365 Velferdsportal

Sensio Velferdsportalen er den sentrale løsningen for å administrere Sensio sine produkter. Her vil man kunne se alle alarmer, driftsmeldinger og tilstedemarkeringer på tvers av lokasjonen. All administrasjon, som f.eks å legge til nye beboere, ansatte, utstyr eller annet gjøres fra denne brukerflaten

Sensio Pocket 365

Sensio Pocket 365 er løsningen for sentralt og fleksibelt mottak, distribusjon og eskalering av alarmer og hendelser på institusjonen og i bolig. Alarmene mottas og rutes til primærmottakere for hendelsen. Dersom alarmen ikke besvares etter et gitt tidsintervall, eskaleres den videre til neste definerte mottaker etter gitte regler. Reglene er angitt i henhold til alarmtype, … Les mer

RoomMate introduksjonsvideo

RoomMate-systeme forklart bit for bit gjennom 25 avsnitt – for tjenesteutøvere og systemadministratorer Varighet: 60 min

Kurs: IKOS App

I IKOS mobil app får man oversikt over avdelinger man har stillinger i, og tjenestemottakeresom er i disse avdelingene. Appen følger tilgangsstyring i IKOS