Sensio Tap i Sensio Pocket 365

Sensio Pocket 365 introduserer nå en ny og enkel måte å markere seg «til stede» på beboerrom. Denne funksjonaliteten lar deg som helsepersonell logge din fysiske tilstedeværelse hos pasient ved hjelp av Sensio Tap tagger. I Velferdsportalen vil en finne logger om ansattes varighet på tilstedeværelse hos pasienter og øvrige detaljer. Dataene brukes også for … Les mer

Sensio Velferdsportal: Posisjonsbasert ruting av alarmer

Denne leksjonen gir en beskrivelse av alarmruting til nærmeste tilgjengelige ansatt i hjemmetjenesten, og svarer på følgende spørsmål: Fra Unity 6.13 kan en alarm sendes til nærmeste tilgjengelige ansatte i hjemmesykepleien basert på ansattes Sensio Pocket og alarmens GPS lokalisering eller adresse. For at denne funksjonaliteten skal kunne benyttes forutsetter det at administrativ ansvarlig i … Les mer

Administrere integrasjon med medisindispensere fra Evondos og Dignio

Fra Unity 6.11 er medisindispensere fra Evondos og Dignio integrert med Sensio Plattformen. Det kan sendes varsler til Sensio Pocket dersom medisinen ikke er tatt eller om det oppstår en teknisk feil med utstyret. Evondos har kontroll over alarmene, og derfor kan ikke ansatte håndtere eller deaktivere dem manuelt gjennom Pocket-appen. Det vil si at … Les mer

Unity 6.11

Integrasjon med medisindispensere fra Dignio og Evondos Medisindispensere fra både Evondos og Dignio har blitt integrert i plattformen for å kunne sende medisineringsvarsler og tekniske varsler, så de kan mottas og håndteres på lik linje med alle andre varsler i Sensio Pocket. Dignio støtter at man kan avstille alarmer manuelt fra Sensio Pocket, i tillegg … Les mer

Unity 6.13

Ansatte kan sette seg som utilgjengelig eller avslå en alarm Det er viktig at alarmer håndteres så snart som mulig av tilgjengelig personell. Derfor har vi laget to nye funksjoner i Sensio Pocket for å bedre detektere ansattes tilgjengelighet og raskere kunne eskalere til tilgjengelige alarmmottakere. Dersom man vet at man vil være utilgjengelig en … Les mer

Unity 6.9

Digitalt tilsyn med Roommate i Pocket Roommate leverer en markedsledende løsning for Digitalt tilsyn, og mange av våre kunder bruker den som en integrert fall- og tilsynssensor i Sensio Pocket. Nå vil man også få mulighet til å utføre digitale tilsyn med video direkte fra Pocket, både på alarm, og utenom alarm – planlagt tilsyn. … Les mer

Unity 6.8

Digitalt tilsyn med Sensio DropIn DIGITALT TILSYN POCKET Sensio Dropin er Sensios nye løsning for digitalt tilsyn med lyd og bilde i Sensio Pocket. Løsningen består av et kamera og en høyttaler som kan fungere hver for seg, eller sammen, alt etter behovet til tjenestemottaker. Kameraet gir gode bilder på både dag og natt, og … Les mer

Ansattknapp Care Two

Ansattknappen sikrer ansatte med varsling for volds- eller assistansealarm. Ved en utløst alarm blir den ansatte lokalisert, og varsling med posisjon blir delt på de ansattes brukerflate. Ansattknappen kan også benyttes inn mot dørstyring, for automatisk utkvittering av alarm og “til stedet”-markering på rom. Denne leksjonen inneholder beskrivelse av: Ny ansattknapp Sensio lanseser en ny … Les mer

Alarmhåndtering fra Sensio Buddy

Denne leksjonen inneholder beskrivelse av: Hvilke alarmer har Sensio Buddy? Gjeldende versjon av Sensio Buddy håndterer deteksjon og varsling av fall. Andre funksjoner er under utvikling og testing og vil bli tilgjengelige på sikt. Det er tilrettelagt for innstillinger for dette i Sensio Velferdsportalen. Hvilke alarmer fra Sensio Buddy som kan aktiveres avhenger av hvilke … Les mer