Sensio Pocket: Alarmruting til nærmeste tilgjengelige i hjemmetjenesten

Hensikten er å redusere antall ansatte som varsles for hver alarm fra hjemmeboende samt redusere responstiden. Dette betyr at kun de nærmeste ansatte mottar alarmer, de har kortere reisevei og kommer dermed raskere til stedet for å hjelpe. I tilegg slipper ansatte ‘bråk’ fra alarmer de ikke skal håndtere. Alarmer fra hjemmeboende sendes til nærmeste … Les mer

Automatisk tilstedemarkering

Ved å aktivere automatisk tilstedemarkering vil alle aktive alarmer på beboerrommet kvitteres ut automatisk når ansatt ankommer beboerrommet. Dette gjelder også alarmer fra Buddy, RoomMate og andre tilsynssensorer. Ansatt markeres samtidig som «til stede» på rommet, og dette pauser samtidig alle funksjoner for passiv varsling for å unngå falske alarmer mens ansatt er til stede. … Les mer