Kurssiden for IKOS – Kommer snart

Her kan du lære mer om hvordan IKOS digitale tavle sikrer gode pasientforløp, pasientsikkerhet og effektiv samhandling.

Kursene er delt opp etter målgrupper og ansattes arbeidsområder. Se under hvert kurs hvilken målgruppe kurset er tiltenkt. 

Hva er nytt i IKOS?

Her kan du lese om ny funksjonalitet i kommende versjoner av IKOS og release notes for eksisterende og kommende versjoner.

(Oppdateres fortløpende) 

Brukeroppfølging

Kurset gir en innføring i hvordan bruke IKOS til oppfølging av tjenestemottakere. 

Målgruppe: Alle ansatte

Klikk her for å ta kurset:

Plassadministrasjon for Tjenestekontoret

Kurset gir en gjennomgang av hvordan benytte plassadministrasjon i IKOS. 

Målgruppe: Alle ansatte på tjenestekontoret og systemadministratorer

Klikk her for å ta kurset:

Avdelingsoppfølging

Kurset gir en innføring i avdelingsleders arbeidsområde; Avdelingsfanen. 

Målgruppe: Avdelingsledere

Klikk her for å ta kurset: 

Rapporter

Kurset gir en innføring i rapportmodulen i Sensio. Merk at denne kun er tilgjengelig ved valg av Sensio Pluss. 

Målgruppe: Alle ansatte

Klikk her for å ta kurset:

Systemadministrasjon

Kurset gir en innføring i og brukerveiledning for systemadministrators arbeidsområde. 

Målgruppe: Systemadministratorer

Klikk her for å ta kurset: