Mobilapp

Seksjonen mobilapp lar kommunen kontrollere hvor mange posisjoner ansatte og pårørende skal få adgang til gjennom Safemate mobilapp. I eksemplet under vil ansatte og pårørende få adgang til maksimalt 10 posisjoner forutsatt at de ikke er eldre enn 3 timer gamle.

Varslingsliste

Dersom det er mange Safemate-enheter som skal ha lik varslingsliste så kan man legge varslingslisten som del av standardinnstillingene. Dersom man senere velger å skru av “Bruk standard varslingsliste”, så vil oppsettet fra individuell varslingsliste på nytt tre i kraft.