Kurs: IKOS App

I IKOS mobil app får man oversikt over avdelinger man har stillinger i, og tjenestemottakeresom er i disse avdelingene. Appen følger tilgangsstyring i IKOS

IKOS Basis Opplæring

Dette kurset, IKOS Basis Opplæring, gjennomføres ved førstegangs oppstart med IKOS i kommunen. Kurset har 4 deler, hvor hver del er inndelt i 3 leksjoner. Tabellen nedenfor gir oversikt over kursets innhold. Kurset er obligatorisk for IKOS systemadministratorer og anbefalt for ledere og superbrukere i avdelinger som skal starte med IKOS. Verdien av teknologi er … Les mer

Kurs: IKOS rapporter og statistikk

IKOS statistikk er utviklet for å gi medarbeidere og ledere på alle nivå innsikt i resultater, vise hva som svikter og få frem hva det er mulig å gjøre noe med for å forbedre tjenestene og den gode arbeidsprosessen. Alle avdelinger har et dashbord med statistikk. Både ansatte og ledere har tilgang til dette. Fra … Les mer

KURS: IKOS Samhandling

Dette kurset gir en innføring i samhandlingsfunksjoner som er tilgjengelig i IKOS. IKOS sikrer sanntids og effektiv samhandling om brukeroppfølging innen avdelingen og mellom avdelinger. En avdeling kan overføre en bruker til en annen avdelingstavle, og velge hvilken informasjon som skal følge med. Alle involverte avdelinger har brukeren på sin tavle med det de skal … Les mer

KURS: IKOS Avdelingsoppfølging

Dette kurset gir deg en innføring og brukerveiledning for arbeidsområdet til ledere. Som leder eller leders hjelper har du blant annet ansvar for å opprette og gi tilganger til nye ansatte. Du vil i tillegg ha tilgang til en oversikt over alle brukere, avdelingsspesifikasjon og bemanningsplan.

Kurs: IKOS Systemadministrasjon

Dette kurset gir en innføring i og brukerveiledning for systemadministrators arbeidsområde. Som systemadministrator har du blant annet ansvar for å opprette nye sjekklister, gjøre endringer på avdelingsoppsett og organisasjonsoppsett.

Kurs: IKOS Brukeroppfølging

Kurset gir en innføring i hvordan bruke IKOS til oppfølging av tjenestemottakere.  Målgruppe: Alle ansatte