Tjenesten Safemate Go er en web-portal for at private brukere skal kunne konfigurere trygghetsalarmer fra Safemate.

Kurset gir deg først en introduksjon til Safemate Go og informasjonen du trenger for å komme igang, før den deretter tar for seg våre ulike mobile trygghetsalarmer (Safemate-enheter).

Kurs Content

Expand All
Leksjon Content
0% Complete 0/1 Steps
Leksjon Content
0% Complete 0/1 Steps
1 of 2