Alarmhåndtering – Flagg skrevet til CosDoc

Flaggene som blir valgt etter oppring trygghetsalarm og etter valgt løsning for trygghetsalarm vil komme opp i CosDoc under Fane 4, registreringer. Det vil bli registrert under ‘Oppringt trygghetstalarm’, og flaggene som dukker opp vil være løsningflaggene som dukker opp etter oppringingen, se vedlagt bilde: Nummer to er ‘Alarmtilkalling fra xx’, her vil flaggene fra … Les mer

Tannhjulsmenyen

Under tannhjulsmenyen får du opp ulike adminfunksjone: Telefonstatus – Samme som kommer opp ved fullført innlogging Felleskatalog – Her får du opp felleskatalogen Nettleser – Er det godkjente sider på internett vil du kunne gå inn på det her Ledig utstyr – Dette er opsjon om utstyrssporing Sensorer – Får opp alle sensorer Rapporter problem … Les mer

Meldinger

Under meldinger får du opp meldinger som er sendt fra OC. Her kommer også SMS direkte inn. Hvis du har uleste meldinger/SMS’er, så vil meny-knappen blinke rødt. I tillegg vil meny-ikonet til ‘meldinger’ vise et antall i konvolutten. Du har kun tilgang til å motta og lese meldinger. PS! Har dere SmartMed vil dere også … Les mer

Alarmhåndtering – Vandringsalarm

Vi kan også sette opp en vandringsalarm for beboeren. Dette fordrer at beboeren har på seg en påskrudd trygghetsalarmen. Det er superbrukere eller systemansvarlige som sette opp vandringsalarm per beboer. hvis du mener det er nødvendig at den aktuelle beboeren skal ha vandringsalarm, kartlegg dette med leder og/eller systemansvarlig. Det er viktig å huske her … Les mer

Beboerlisten

I beboerlisten ser du: Navn på beboer og evt. profilbilde Hvilken sone brukeren befinner seg i Avstand vedkommende er fra hjemmet sitt Registrert hjemmeadresse Batterinivået på SafeMate trygghetsalarmen + evt. et batterivarsel ved lavt batteri. Lade ikon – hvis trygghetsalarmen står til lading For å oppdatere listen kan du gjøre det samme som i ansattlisten, … Les mer

Ansattlisten

I Ansattlisten ser du: Navn på ansatte og evt. profilbilde Rollene de har i Smartvakt Telefonnummer Hvilke sone ansatt er i Valgt alarmområde Evt. om vedkommende er nær deg Du kan oppdatere denne listen ved å plassere fingeren på skjermen, å sveipe fra høyre mot venstre. Hvis du trykker på en ansatt får du muligheten … Les mer

Alarmhåndtering – klarert etter oppringing

Er alarmen klarert ved å kun gjøre en oppringing til beboer? Velg de årsakene som passer i vinduet, og trykk ‘Åpne løsningsdialog’. Du vil da få opp en ytterligere boks med løsningsutfylling, velg det som passer og deretter trykk ‘Løs’ Alarmen vil da forsvinne, og du har fullført oppdraget.

Alarmhåndtering – ytterligere tiltak

Ble ikke oppdraget ferdig ved kun en telefonsamtale, trykker du på alle årsaken til oppringing, og trykker deretter ‘Oppdrag ikke ferdig’. Du vil da komme til samme meny som du var før du ringte til beboeren. Her vil det da være normalt å enten: Trykke på kart, for å få opp hvor beboeren er, og … Les mer

Legg inn nye ansatte i OC (for kunder uten integrasjon med CosDoc)

For kunder med CosDoc-integrasjon vil ansatte og beboere bli automatisk overført til SmartVakt, men for kunder som benytter andre EPJ-systemer må dette gjøres manuelt. Prosess for dette beskrives nedenfor. Legg til ansatte i OC For å legge til ansatte i OC går logger du inn i OC på vanlig vis. Trykk deg så inn på … Les mer