Legg inn nye ansatte i OC (for kunder uten integrasjon med CosDoc)

For kunder med CosDoc-integrasjon vil ansatte og beboere bli automatisk overført til SmartVakt, men for kunder som benytter andre EPJ-systemer må dette gjøres manuelt. Prosess for dette beskrives nedenfor.

Legg til ansatte i OC

For å legge til ansatte i OC går logger du inn i OC på vanlig vis. Trykk deg så inn på “Ansatte”. Du får da oversikt over de ansatte som er lagt inn. For å legge til nye ansatte, trykker du “Ny ansatt”. Fyll da ut følgende felter:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • PIN-kode
  • Brukernavn
  • Huk av for konto aktiv
  • Velg Enhet i nedtrekksmenyen

Trykk så “Lagre endringer”.

Hvis en ansatt slutter hos dere, er OC bygget opp slik at man skjuler ansatte. Dette gjøres ved å fjerne valget for “Konto aktiv”. Da vil den ansatte som har sluttet ikke lenger vises i SmartVakt.