Standardinnstillinger

Innstillinger som endres under menyvalget standardinnstillinger, får potensielt innvirkning på alle Safemater i kommunen, så det er all mulig grunn til å være sikker på konsekvensene av hva det er man foretar seg!

Administratorer og andre roller med tilstrekkelig tilgang kan endre verdier under menyvalget Standardinnstillinger, som ikke må forveksles med enhetsinnstillinger som hver enkelt Safemate (eller Climax-enhet) har.

Man kan sette standardinnstillinger for toppnivået (i eksemplet over; Safemate AS), eller man kan sette standardinnstillinger for underavdelinger. Standardinnstillinger satt for toppnivået vil gjelde for hele kommunen, mens standardinnstillinger for underavdelinger vil gjelde for lokaliseringsenheter tilknyttet den aktuelle underavdelingen.

Hierarkiet

Innstillinger kan i de fleste tilfeller settes på flere nivåer. Prioriteten er slik:

  1. Enhetsinnstillinger (innstillinger for den enkelte lokaliseringsenhet),
  2. Standardinnstillinger for underavdelingen,
  3. Standardinnstillinger for kommunen (rotnivået),
  4. Systeminnstillinger for systemet (Safemate-plattformen).

Det betyr f.eks. at systeminnstillinger for kommunen blir ignorert for en underavdeling har overstyrt denne innstillingen.

Grønn ramme

Fargen på rammen rundt verdiene har en betydning: Dersom rammen er grønn, så betyr det at man ikke har overstyrt den aktuelle innstillingen på det nivået man befinner seg på (hhv. kommune eller underavdeling).

Tilbakestille systeminnstillinger

Systeminnstillinger for en kommune eller en underavdeling kan tilbakestilles. Effekten av å gjøre det, vil være at kommunen/underavdelingen man er inne på vil forholde seg til systeminnstillingene som gjelder for nivået over.

Hvor raskt distribueres systeminnstillinger?

Endring av systeminnstillinger tar ikke effekt umiddelbart fordi det er en kostnad forbundet med å “pushe” ut konfigurasjonsendringer. Systeminnstillinger vil få effekt ute på enhetsnivå når enhetene naturlig er i kontakt med Safemate-plattformen, slik de regelmessig er.

En mengde innstillinger

Det finnes en lang rekke innstillinger man kan velge. I de neste emnene følger en beskrivelse av de viktigste innstillingene.