Personvern

Personvern-tab-en lar administratorer (og andre roller med tilgang til standardinnstillingene) endre på dybden på logger (transaksjons- og applikasjonsbrukerloggen) samt hvor mange posisjonsplott som skal vises i Safemate app-en.

Innstillingene styrer hvor lenge de respektive loggene er tilgjengelige for kommunen i Safemate Pro. Informasjonen vil uansett være tilgjengelig i arkiver i ca. 6 måneder før de ugjenkallelig anonymiseres.

De to nederste valgene jobber i fellesskap for å angi hvor mange posisjoner som skal vises for ansatte og pårørende når man observerer en Safemate i app-en.