Ikke i aktiv bruk

“Ikke i aktiv bruk” er en status som forteller at en enhet er perfekt teknisk stand, men den er ikke i bevegelse, brukeren bruker den ikke – den står bare i laderen.

I likhet med selvsjekkintervallet er “ikke i aktiv bruk”-intervallet en verdi man selv kan definere.

Det man er ute etter med denne hendelsestypen er å få varsel om Safemater som ikke brukes slik hensikten var. Dersom en Safemate er helt i ro i en periode som overstiger verdien for “ikke i aktiv bruk”, så vil Safematen presenteres med tilstandsikonet “ikke i aktiv bruk”.

Standardverdien for “ikke i aktiv bruk” er 72 timer. Dersom en Safemate blir liggende i laderen i tre døgn, vil den tre inn i tilstanden “ikke i aktiv bruk” (og varsles deretter).

Verdien settes/leses på enhetsnivå under standardinnstillinger.