Ringefilter (whitelist)

Alle enheter har et ringefilter for å forhindre at ikke “hvem som helst” skal kunne ringe inn til enhetene. Dette er spesielt viktig ettersom Safemate-enhetene svarer anrop automatisk.

Alle som er GSM-mottakere av hendelsestypen brukerutløst alarm vil automatisk legges inn i ringefilteret.

Administratorer kan under Standardinnstillinger legge inn flere telefonnumre på underavdelingsnivå slik at de gjelder for flere Safemate-enheter enn bare én. Dette kan være telefonnumre brukt av et responssenter, vakttelefon eller lignende.

"Ringefilter" er det samme som "hvitliste" eller (mer vanlige) "whitelist".