Legg inn nye beboere i OC (for kunder uten integrasjon med CosDoc)

For kunder med CosDoc-integrasjon vil beboere bli automatisk overført til SmartVakt, men for kunder som benytter andre EPJ-systemer må dette gjøres manuelt. Prosess for dette beskrives nedenfor.

Legg til beboere i OC

For å legge til en beboere i OC, logger du inn i OC på vanlig vis. Trykk deg så inn på “Beboere”. Du får da oversikt over alle beboere som er lagt inn. For å legge til nye nye beboere, trykker du “Ny beboer”. Fyll da ut følgende felter:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Hjemmealarmområde (alarmområdet beboeren har sitt som)
  • Enhet

For å holde god orden over beboere så legg alltid til fornavn først og deretter etternavn.

Trykk så på “Lagre ny beboer”.

Ta bort en beboer i OC

Når en beboer enten reiser/flytter/dør så er det viktig å få de ut av beboer listen igjen. Dette gjøres ved å huke av for “Skjult” i beboerkortet.