Menyen til høyre i alarmbildet

Alarmområde

Viser en oversikt over de ulike alarmområdene og hvem er logget inn på alarmområdet. Den viser også en oversikt over hvilke mobilnummer som er satt opp på hvilken avdelingen for SMS varsling. 

Lokasjon til ansatte

Viser en oversikt over alle ansatte som er logget på i SmartVakt akkurat nå. Her vises informasjon angående hvilke alarmområde de ansatte er logget på, hvor de befinner seg i akkurat dette tidspunktet. 

Lokasjon til beboere

Hvor befinner beboerne i akkurat dette tidspunktet.

Tidsavbruddkonfigurasjon

Viser en lang liste over alle verdiene som er satt for tidsavbruddkonfigurasjonene.