Sett ny PIN-kode i OC

Det er mulig å forandre eller resette passordet til de ansatte. Det vil være ulike roller som har denne tilgangen. Systemansvarlig, superbrukere og avdelingsledere skal ha rettighetene til å forandre på pin-koden til de ansatte. Dette gjøres via ansattknappen i OC.

Man må legge inn Masterkode i feltet “Eksisterende Pin-kode” for å kunne endre PIN. Masterkoden skal systemansvarlig fått på sms/mail i løpet av sommeren/våren 2023.