Roller på ansatte i operasjonsklienten

Rollen du har i SmartVakt bestemmer hvilke tilganger og rettigheter du har, den vises i ansattlisten på telefonen (unntatt “grunnrollen” pleier, alle har den rollen). Roller kan settes manuelt under “Ansatte” i OC. Ved en integrasjon med Dips Cos Doc så vil rollen komme automatisk fra journalsystemet. Unntatt rollene: Systemansvarlig, superbruker eller andre roller som ikke er definert i journalsystemet.

Dette bildet viser veldig mange ulike roller. Det er ikke sikkert at ditt arbeidssted har så mange ulike rolletyper. Dette vil være individuelt fra kommune til kommune.

Hver rolle inneholder visse tilganger og rettigheter til SmartVakt systemet. Dette er forhåndsdefinert ved oppstart av SmartVakt. Hvis det er behov for å gjøre endringer i dette må support Hospital IT kontaktes.