Opprette telefonnummerliste i operasjonsklienten.

Det er mulig å opprette en liste over aktuelle telefonnummer vha OC, og så få SmartVakt til å distribuere disse ut på SmartVakt telefonene til de ansatte. Listene kan distribueres pr alarmområde. Dersom du ønsker å ta i bruk denne funksjonen, må du si fra til Hospital IT. Funksjonen må aktiveres av oss. Merk at når funksjonen aktiveres, vil telefonnummere som måtte være lagret på telefonen fra før, bli overskrevet. Listene lages i OC under Innstillinger-Felles telefonkontakter. Se et eksempel på bildet under.

Merk: Denne funksjonen er mest aktuell for SmartVakt Felt (Hjemmetjenesten) der alle telefonene har SIM-kort.

For å legge inn en ny kontakt, trykker du på “Ny”. Da får du opp en meny du skal fylle ut. Se utklippet under. Du kan distribuere til så mange alarmområder du vil,- bare marker flere før du trykker Lagre.
Under Instillinger-Alle telefonkontakter kan du se hva som er lagt inn: