Forklaring til de ulike valgene du har

Det er flere måter å sortere ulike tagger og annet utstyr på. Nedenfor viser en kort forklaring på de ulike valgene du har. 

  • Oppfrisk: Muligheten til å oppfriske bildet.
  • Vis også gamle: Tagger og utstyr som ikke har vært aktive på en stund.
  • Alle enheter: Det er mulig å sortere på ulike produkter – enten alle enheter, ansatt sonitor, trigger og så videre. Trykk på de ulike valgene slik at søket ditt blir spesifisert ut i fra hvilken type tag eller utstyr du vil se på.

I det neste emnet går vi inn på de ulike kolonnene og hva de betyr.