IKOS 3.12

IKOS 3.12.9

FeilrettingEndring av tjeneste ble ikke lagret
FeilrettingAnsvarsrollebeskrivelse i ansattkort var feil
FeilrettingNoen avdelinger fikk feil antall brukere på brukertavlen. Dette var noen arkiverte brukere som ikke var blitt ordentlig arkivert på grunn av arkivert dato var satt fram i tid. Arkivert dato er nå fjernet som valg fra systemet og satt til det øyeblikket man arkiverer en bruker.
FeilrettingTjenestetider ble ikke lenger vist på oversikten over brukere under meny Avdeling – Brukere
FeilrettingOversikten over sjekklister som kom opp ved å holde musepeker over forløpssirkelen på fokustavle var forsvunnet
FeilrettingRomnummer lå fortsatt på bruker som har forlatt rommet etter tidspunktet for rombytte var gått (kl. 12:00)
FeilrettingDersom man brukte ‘Vurder på nytt’ på en sjekkliste på fokustavlen så ble ikke resultatet og kommentar oppdatert umiddelbart
FeilrettingTilgangsrolle “Brukeroppfølging” hadde ikke tilgang til å sortere på alle avdelinger ved tildeling av rom på Tjenestekontor
FeilrettingFilteret “Mine brukere” ga ikke riktig oversikt på brukertavle og fokustavle
FeilrettingDet var ikke mulig å registrere hendelser fra fokustavlen
FeilrettingKolonnene på fokustavlen ble skjeve når man scrollet nedover
FeilrettingFlere kolonner på fokustavlen kunne ikke filtreres

IKOS 3.12.8

FeilrettingSjekklister som var satt som valgfrie kom ikke med i kartleggingsstatistikk

IKOS 3.12.7

FeilrettingSystemadministrator kunne ikke endre tjeneste i avdelingsoppsettet
FeilrettingTjeneste var ikke korrekt i brukerhistorikk

IKOS 3.12.6

FeilrettingDet gikk ikke å fullføre vurdering på brukere som lå i “Ny tjenestemottaker” og hadde tjenestetider aktivert på avdelingen
FeilrettingSystemansvarlig hadde ikke tilgang til å endre sjekklisteskår
FeilrettingBrukerhistorikk viste feil resultat på sjekklister

IKOS 3.12.5

FeilrettingTelling av døgn på fokustavlen var ikke korrekt i forhold til brukerkortet
FeilrettingSystemadministrator kunne ikke opprette “Hendelser”
FeilrettingTjenestetid hadde feil tidsformat slik at dersom man gikk over 24 timer på registrering, så begynte tellingen på nytt
FeilrettingResultater ved bruk av “Vurder på nytt” ble ikke oppdatert på fokustavle

IKOS 3.12.4

FeilrettingNy helhetsvurdering startet umiddelbart etter den forrige
FeilrettingAnsvarspersoner ble ikke umiddelbart oppdatert på fokustavlen
FeilrettingTjenestekontoret fikk gamle resultat på bruker på nytt forløp
FeilrettingDet gikk ikke å registrere resultat rett fra fokustavlen

IKOS 3.12.1, 3.12.2, 3.12.3

FeilrettingBrukere som ble lagt til vises ikke under oversikten i meny Avdeling – Brukere
FeilrettingForløpsfrist var borte fra brukerkortet
FeilrettingSentral sjekkliste gikk ikke å registrere sjekkpunkt på
FeilrettingFilter for “Mine brukere” fungerte ikke

IKOS 3.12.0

ForbedringDet går nå an å endre Standard Tjenesteansvarlig/Saksbehandler fra Avdelingsspesifikasjon
ForbedringEvaluering er fjernet som konsept i IKOS
Forbedring‘Plan’ og ‘Kartlegging’ er nå slått sammen til ‘Oppfølging’ og alle sjekklister som ligger her har nå samme setup-muligheter som ‘Kartlegging’ hadde tidligere.
ForbedringDe fem vurderingssirklene på brukertavlen er nå slått sammen til én sirkel som heter ‘Oppfølging’. Denne er kalkulert slik at det er sum av alle sjekklistepunkt + obligatoriske skårer som gir 100% på sirkelen. Sirkelen på Fokustavle som het ‘Vurdering’ er også blitt erstattet av denne.
ForbedringAvdelingsoppsettet for forløp er blitt forenklet.
* ‘IKOS standard’ er fjernet. Denne knappet hadde ikke lenger en funksjon
* ‘Må vurderes’ er fjernet. Denne funksjonen kompliserte oppsettet for kommunene og var lite i bruk.
* Fokustavleoppsettet er flyttet til egen side
* ‘Bruk skår som resultat’ hadde ingen funksjon lenger da vi alltid viser skår som resultat.
ForbedringFokustavleoppsettet er flyttet til eget oppsett der man kan endre rekkefølge selv og legge til hvilke kolonner som skal være med på fokustavlen. 
Forbedring‘Tjeneste’ lå dobbelt på brukerkortet. Det er nå kun synlig til høyre for navnet til bruker og man gjør endringer ved å klikke på statusen (f.eks. ‘Aktiv’).
Forbedring‘Tjenestetider’ kommer kun opp på brukertavlen dersom avdelingen har valgt å skru dette på i oppsettet.
Forbedring‘Hendelser’ er ikke lenger sjekklister som følger vurderingssykluser og settes nå opp for hele avdelingen i Avdelingsoppsett. Det er ikke lenger noen sjekklistepunkter som minner om at disse på journalføres, men det kommer opp en tekst som minner om det når man registrerer en hendelse i brukerkortet.
Forbedring‘Hjelpemiddel’ er ikke lenger sjekklister som følger vurderingssykluser og settes nå opp for hele avdelingen i Avdelingsoppsett
Forbedring‘Ansvar’ og ‘Fagressurser’ er ikke lenger sjekklister som følger vurderingssykluser. Man velger ansvarspersoner på brukerkortet som følger uansett hvilket forløp brukeren er i.
ForbedringMenyikoner i ‘Avdeling’ er erstattet med tekstmeny for å gjøre det enklere å navigere i oppsettet.
ForbedringDet er nå mulig å reservere et rom til bruker hvor det er en annen bruker som reiser samme dag. Avreisedagen vil i kalenderen vises som halvveis farget blå, mens den andre halvdelen er blank. Det er nå mulig å klikke på denne dagen for å lage en ny reservasjon. På de dagene hvor det er både avreise og ankomst vil det komme en pop-up som viser hvilke to brukere som er lagt inn på rommet.
FeilrettingNår en bruker ble overført fra tjenestekontor til mottakeravdeling forsvant navnet på bruker på romreservasjonen i tjenestekontorets oversikt
FeilrettingNår man overførte en bruker fra tjenestkontor til mottakeravdeling forsvant romreservasjonen på brukeren dersom tjenestemottaker var arkivert fra tavlen før mottakeravdelingen hadde iverksatt tjenesten
FeilrettingAuto-refresh funksjonaliteten for brukertavlen stoppet opp da intervallet på 10 sekunder mellom hver refresh var for kort tid for å fullføre jobben. Dette stoppet dermed opp. Nå er det laget en konfigurasjon under Organisasjon – Organisasjonsoppsett – Organisasjon hvor man kan velge hvor mange minutter det skal være mellom hver refresh. Denne står som standard til 5 min, men kan endres dersom enkelte avdelinger ser behovet for dette. Denne er kun tilgjengelig for systemadministratorer.
FeilrettingAutomatisk oppstart av forløp i nattrutinene fungerte ikke.
FeilrettingSB/SB2 (Saksbehandler og Saksbehandler 2) var ikke synlig på brukertavlen og fokustavlen.
FeilrettingVirtuelle avdelinger kom ikke opp i listen over avdelinger for overføring av bruker.
FeilrettingEnkelte tjenestemottakere kom opp på forløpstavler med feil farge på prioriteringssirkel.
FeilrettingVed overføring av tjenestemottaker fra Tjenestekontor til mottakeravdeling så forsvant rominformasjon dersom Tjenestekontoret arkiverte tjenestemottaker før mottakeravdelingen hadde iverksatt tjenesten.
FeilrettingDet gikk ikke an å redigere eksisterende avdelingsbeskjeder
FeilrettingHelhetsvurdering startet ikke automatisk i nattrutinejobbene
Post a comment

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.