IKOS 3.13

IKOS 3.13.0

Ny utvikling

Parallelle forløp:

Det er nå mulig å legge inn flere forløp per tjenestemottaker. Dette kan for eksempel være nyttig når man i sykehjem eller hjemmetjenester har en tjenestemottaker som følges opp på vanlig måte med avdelingens sjekklister, men hvor personen også er i et pakkeforløp innen kreftbehandling. Ved tjenestekontoret kan det være nyttig å kunne knytte flere saksbehandlingsforløp til en person som søker om flere tjenester.

Parallelle forløp er en tilleggsfunksjonalitet det er mulig å ta i bruk på avdelingen, men man behøver ikke. Avdelinger som vil knytte flere oppfølgingsforløp til en tjenestemottaker oppretter først forløpet i sitt Avdelingsoppsett. Aktivitetene i forløpet legges så inn som sjekklister med eventuelle resultatskår som vanlig. Når forløpet er opprettet, så kan det knyttes til tjenestemottakere i avdelingen. Det ekstra forløpet har ingen frister og man kan kvittere på sjekklister uavhengig av om man må endre hovedforløpet for tjenestemottakeren.

Nye forløp opprettes slik i avdelingens “Avdelingsoppsett”:

Da vil følgende modal åpne seg:

Navn og kortnavn må fylles ut før man kan begynne å legge til hvilke sjekklister man ønsker å ha med og om de skal være obligatoriske eller valgfrie. Dersom man vil fjerne en sjekkliste kan det gjøres ved å trykke på søppelbøtten.

Når et forløp er opprettet i avdelingen vil brukertavlen få to nye kolonner. Den ene brukes for å åpne flere rader der det er flere forløp på en bruker. Som standard vises bare ett forløp per bruker, men pilen indikerer at det er flere. Lenger bort har det kommet til en kolonne som viser hvilket forløp brukeren er i. Navnet som vises her er kortnavnet fra forløpsoppsettet.

For å legge til et forløp på en bruker trykker man på “Nytt forløp” inne i brukerkortet:

Velg deretter hvilket forløp som skal legges til og trykk ‘Lagre’. Nytt forløp legger seg på høyre side i brukerkortet. Legger man til flere vil de ligge etter hverandre på høyre side ettersom når de ble opprettet.
Legg også merke til at de pågående forløpene er listet opp til høyre. Der vil det også komme frem en “Fullfør vurdering”-knapp når forløpet er ferdig. Da forsvinner forløpet fra brukerkortet.

Verdt å merke seg:

Disse nye forløpene har ingen frister. Parallelle forløp kan fullføres etter hvert som de er ferdige og de vil da forsvinne ut fra tavlen. Bruker vil bli værende på tavlen til all oppfølging er fullført og bruker avsluttes og arkiveres fra avdelingen på vanlig måte.

Man kan legge til flere av samme forløp. Eksempelvis kan man legge opp flere saksbehandlingsforløp som gjør at man kan behandle flere saker samtidig på tjenestekontor eller lignende.

Forbedringer

Ytelse:

Det er gjort ytelsesforbedringer på en rekke områder i IKOS i denne versjonen. Mange forbedringer gjelder kall som brukes mange steder i systemet og som derfor gir en generelt bedre ytelse. I tillegg har vi fokusert spesielt på ytelsesforbedring for følgende:

  • Oppdatere en sjekkliste (sjekkpunkt, resultat, kommentar)
  • Opprette ny bruker
  • Hente inn valgfrie sjekklister

Brukerkortet:

Det er gjort noen layoutsendringer i brukerkortet. Hovedforløpet for brukeren ligger nå til venstre i bildet, mens parallelle forløp, hendelser og hjelpemiddel ligger til høyre.

Det er også lagt til navn på forløp over hovedforløpet slik at det alltid er tydelig hvilket forløp man er i (f.eks. Ny tjenestemottaker Frist 2).

Hente inn valgfrie sjekklister på brukerkortet:

På brukerkortet klikker man på blå meny dersom man vil legge til en valgfri sjekkliste. Det åpner seg en boks som viser både obligatoriske og valgfrie sjekklister i avdelingen. Vi har forbedret utseende i denne boksen. Obligatoriske sjekklister vises uten knapper, mens valgfrie sjekklister vises med knapper for å skru dem av eller på.

Avdelingsoppsettet:

Avdelingsoppsettet har blitt betydelig forenklet ved at man nå ikke behøver å forholde seg til knapper å trykke av og på for å gjøre endringer. Man kan enkelt legge til en ny sjekkliste ved å trykke på knappen “Legg til ny sjekkliste”. Da kommer det opp en linje hvor man kan begynne å skrive dersom man vet navnet på sjekklisten eller deler av det. Hvis ikke kan man bla gjennom hele listen av sjekklister. Når dette er gjort kan man velge om sjekklisten skal være valgfri eller obligatorisk.

Feilretting

FeilrettingTjenesteområder som hadde flere dager enn én for oppfølging på Ny Tjenestemottaker Frist 1 fikk bare én dag.
FeilrettingVed redigering av et eksisterende resultat på en sjekkliste uten at noen sjekkpunkter var utfylt ble ikke fokustavlen oppdatert med det nye resultatet.
FeilrettingTjenestetid var ikke synlig på enkelte brukere som i sin tur blokkerte fullføring av vurdering.
Feilretting‘Siste resultat’ fulgte ikke med til neste sjekkliste i brukerkortet på enkelte typer av sjekklister.

Post a comment

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.