IKOS 3.19

Ny utvikling

Obligatorisk eller valgfritt resultat på sjekkliste:

I forrige oppgradering 3.18 ble det satt strengere regler på hvilke typer sjekklister som skulle ha obligatorisk resultat. Det viste seg at dette brukes forskjellig hos kundene. For noen sjekklister ønskes det obligatorisk skår, mens for andre bør skåring være valgfritt. Det er derfor utviklet en funksjon for at man på organisasjonsnivå kan velge per sjekkliste om det skal være obligatorisk eller valgfri skår:

NB! Alle eksisterende sjekklister vil ha følgende innstilling etter oppgraderingen:

 • Sjekklister med tekstresultat: Valgfri skår
 • Sjekklister med dato-, flervalg eller poengskår: Obligatorisk skår

Endre passord for ansatte

 • Ansatt-passord: Det er nå mulig for avdelingsledere å endre passord for ansatte på egen avdeling dersom den ansatte kun er ansatt i deres avdeling, samt at ikke kommunen har AD-integrasjon (Active Directory – brukernavn og passord for IKOS settes av IT i kommunen). AD-integrasjonen overstyrer lokalt satte passord. Endring av passord gjøres ved å klikke på Ansattdetaljer på Ansattkortet.
 • Systemadministratorer kan nå sette nytt passord på seg selv og andre systemadministratorer. Dette gjøres i ansattregisteret på organisasjonsnivå.

Ny funksjonalitet for tellere på brukerkortet:

Tidligere lå alle tellere som var tilgjengelige i avdelingen åpne per brukerkort. Dette kunne bli rotete for avdelinger med mange tellere. Det er nå endre til at man må gå inn på menyen og legge til den telleren man ønsker å starte.

Dersom telleren ligger på fokustavlen på avdelingen kan man klikke i «start»-feltet for å starte den telleren.

Tellerne ble tidligere vist på brukerkortet med neste mulige steg i prosessen. Dette gjorde at det ikke var mulig å endre datoer på tellere fra brukerkortet, bare på fokustavle. Dette er nå endret til å fungere på samme måte som på fokustavlen og med generelle overskrifter over tabellen. Den ser nå slik ut:

Flere tellere av samme type:

Av ulike årsaker er det enkelte avdelinger som ønsker å bruke den samme telleren flere ganger, f.eks Saksbehandlingstid. Det har nå blitt mulig å legge til flere av samme teller på samme bruker. For å skille på de kan man enten knytte de til et forløp eller skrive en fritekst på telleren. Dersom man knytter den til et forløp vil resultatet havne på samme linje som forløpet i fokustavlen.

Flere pauser per teller:

Tidligere var det bare mulig med én pause per teller. Dette er nå endret slik at man kan legge til ekstra pauser. Når man har lagt inn start- og sluttdato på en pause vil det dukke opp et alternativ under “pennen” (rediger teller) hvor man kan legge til en ekstra pause:

Den nye pausen legger seg på en egen linje under:

Endringer til teller-rapport:

Det er lagt til et felt for å se på et begrenset utvalg av telleren. F.eks. hvis man har et forløp som heter «Klagebehandling» så kan man filtrere ut de som heter dette i rapporten. Ekstra pauser har også blitt inkludert i rapporten.

Se fullførte parallelle forløp:

Fra brukerkortet kan man nå klikke på “Historiske forløp” og få opp en liste over de parallelle forløpene som er fullførte. Her kan man velge å vise de på brukerkortet ved å velge de inn:

Rapport for brukere med prioritetsfarge på forløpstavler

Syklustavler har en oversikt på Dashboard over hvilke brukere som er i hvilken Helse- og livssituasjon på avdelingen. Den samme type rapport har nå kommet for forløpstavlene basert på brukere med ulik prioritetsfarge:

Under Innsikt kan man dykke dypere ned i denne basert på Saksbehandler og Saksbehandler 2 (eller Tjenesteansvarlig og Primærkontakt om avdelingen har disse i stedet). Det finnes også en historikk som viser fordelingen på avdelingen bakover i tid.

Hendelseslogg

Hendelseslogg både på avdelingsnivå og organisasjonsnivå har blitt oppdatert med nye filter for å finne riktig logg. Nye filter for begge steder er periode (siste dag, uke, måned, år, egendefinert) tjenestemottaker og ansatt. I tillegg kan man filtrere på avdeling på hendelsesloggen for organisasjon.

Forbedringer

 • Listen for å velge avdeling er nå i alfabetisk rekkefølge
 • Bedre visninger av grupper:
  • Dersom man bare har tilgang til en gruppe vil denne være valgt for visning på brukertavlen som standard når man logger inn. Har man tilgang til flere grupper vil den gruppen med navn som kommer først i alfabetet vises. Dersom man har tilgang til avdeling og grupper vil det vises avdeling som før.
  • Menyvalg på brukertavlen heter nå “Avdeling” i stedet for “Ingen gruppe” og menyvalget er ikke lenger i grå tekst slik at det kunne virke inaktivt.
  • Grupper vises nå i ansattoversikten på avdelingsnivå:
 • Tjenestekontor kan beholde filtrering på en avdeling når de arbeider med plassadministrasjon
 • (Organisasjon – Ansattoppsett – Ansatte – Autorisasjonsregister): Mulighet til å filtrere tabell etter rolle
 • Ansattregister (Organisasjon – Ansattoppsett – Ansatte): Viser den ansattes avdelinger på en mer oversiktlig måte. Navn, ID, fødselsdato, alder og kjønn er fjernet slik at det er lettere å se.
 • Rapporten “Gjennomstrømming” er forbedret og lagt under “Innsikt” i stedet for “Historikk”-knappen for Helse- og livssituasjoner. Den er også gjort tilgjengelig for forløpstavler.
 • Virtuelle avdelinger har nå tilgang til rapporter
 • Lagt til forklaring til tabell og graf “Helse og livssituasjon” under Innsikt

Feilretting

 • Grå tekst med status på sjekklister når man peker på forløpssirkel på brukertavle hang seg opp og ble liggende over annen tekst
 • Telling av antall hendelser har vært inkonsistent mellom brukerkort, brukertavle og fokustavle
 • Ikke mulig å slette en ansatts kompetanse
 • Kolonner for TA/PK var forsvunnet i Avdeling – Brukere
 • Brukerhistorikk var utilgjengelig for brukere med parallelle forløp
 • Rapport om hendelser i avdelingen summerte noen ganger hendelser fra flere avdelinger
 • Rapport om hendelser på enhetsnivå viste dupliserte rader
 • Ved innlegging av ny hendelse på fokustavlen måtte man oppdatere siden for å se alle tidligere registrerte hendelser.
 • Problemer med å oppdatere eksisterende sjekklister dersom man gjorde endringer på et sjekklisteoppsett. Dette fikk en timeout hos enkelte kunder.
 • Det var mulig å overføre bruker til en avdeling hvor samme bruker allerede lå som inaktiv. Dette er ikke lenger mulig.
 • Når bruker settes til Funksjonsfall skal sjekklistene for eksisterende forløp settes som inaktive, men fortsatt synes. Disse var fortsatt aktive i tillegg til sjekklistene på Funksjonsfall-forløpet.
 • Ansatte som kun har tilgang til enkelte grupper eller brukere kan ikke se rapporter på avdelingsnivå. Disse rapportene inneholder informasjon som denne ansatte ikke er gitt tilgang til.
 • Ved opprettelse av rom på avdelingen kunne enkelte rom bli dupliserte
Post a comment

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.