IKOS 3.18

3.18.2

Feilretting:

 • Muligheten til å legge bruker i gruppe ved nyregistrering av tjenestemottaker var forsvunnet.
 • Romreservasjoner ble uventet avsluttet ved lagring uten faktisk endring av rom
 • Tellinger ble kalkulert feil ved bruk av “pause telling”

3.18.1

Revurdering av sjekklister: Man kan nå endre kommentar uten å måtte legge inn nytt resultat. Dvs. at der man har et resultat kan dette bli stående selv om man endrer kommentar.

Integrasjon med VKP:

 • Perioden for når IKOS automatisk avslutter tjeneste når en bruker imidlertidig har en ikke aktiv tjeneste i EPJ er økt til 72 timer. Dette vil si at dersom en bruker ikke har aktiv tjeneste i EPJ mer enn 72 timer så blir brukeren satt til avsluttet i IKOS.
 • Brukere vil ikke autoarkiveres i IKOS ved integrasjon. TJenesten stoppes i IKOS når tjenesten ikke er aktiv i EPJ mer enn 72 timer.
 • IKOS har nå mer utførlig logging av resultat av spørringer om brukere via VKP. Dette gir bedre muligheter til å spore hvilke brukere som importeres.

3.18.0:

Ny utvikling:

Forbedring av ny tellerfunksjon

Det er nå mulig å slette en teller. Trykk på søplekasseikonet til høyre i tellervisningen i brukerkortet for å slette telleren.

Der det er lagt inn feil datoer for start av telling, eller eventuelle andre feil, så sletter man eksisterende teller og legger inn en ny med korrekte datoer. Det er fremdeles mulig å tilbakedatere start av telling.

Tekst i vinduet for å lage nye tellere er forbedret slik at det er mer logisk hva man legger til.

Forbedringer av sjekklister og registrering av resultater ved reevaluering

Sjekklister med resultater vil nå oppføre seg generelt slik at reevaluering av sjekklisten vil beholde det gamle resultatet inntil det endres. Man kan også fjerne resultater uten å fullføre sjekklisten.

 • Tekstresultat – siste tekstresultat fjernes ikke fra tekstlinjen når man vil legge til nytt resultat. Man kan da endre den sist registrerte teksten.
 • Punktscore – man kan velge å ikke endre, eller slette resultat, lagre intet resultat eller legge til nye
 • Datoresultat – man kan velge å ikke endre, eller slette resultat, lagre intet resultat eller legge til nye
 • Multiple valg – man kan velge å ikke endre, slette resultat, lagre intet resultat eller legge til nye. Man kan beholde alle, noen eller ingen.

Forbedring av gjennomstrømningsrapport

Gjennomstrømningsrapporten er nå brutt opp i kolonner pr. måned.

Ikoner for romoversikt og avdelingsbeskjed øverst på brukertavlen

Etter oppgradering kan det skje at ikonene for rom og avdelingsbeskjed ikke vises på riktig måte øverst til høyre på brukertavlen. For å vise riktige ikoner må siden refreshes ved å trykke Ctrl F5. Gjenta gjerne et par ganger.

Romadministrasjon

Et rom kan settes til status “uavklart” i nedtrekksmenyen for status.

Det er lagt til et fritekstfelt for hvert rom. Teksten i fritekstfeltet lagres inntil den overskrives. Man kan også legge inn blank tekst (ingen tekst).

Stopp romreservasjon i vinduet for tjenesteadministrasjon – dvs. at romreservasjonen skal avsluttes i samme moment man for eksempel avslutter tjenesten. Knappen gjelder kun den aktuelle tjenestemottakeren man endrer tjenester for.

Ansattes gruppetilganger

I avdelinger som er inndelt i grupper vil noen ansatte oppleve at de ikke har tilgang til sine grupper. I slike tilfeller kan man på avdeling/ansattkort åpne tilganger og gjøre følgende:

 • Endre tilgangsnivå til grupper og lagre
 • Velg aktuelle grupper og lagre

Dersom ansatte opplever å bli logget ut

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen i IKOS. Fra noen kommuner får vi rapporter om at ansatte logges ut uforvarende. I slike tilfeller vil vi svært gjerne få innmeldt en supportsak med følgende opplysninger:

 • Ansatt ID
 • Tidspunkt: Dato og klokkeslett
 • Navn på avdelingen
 • Hva var det siste bildet den ansatte så på i IKOS da utloggingen skjedde
 • Hva gjorde den ansatte like før dette skjedde? Jobbet de i IKOS, eller med noe annet?

Viktige feilrettinger:

 • Hendelseslogg er rettet til igjen å vise ansattes oppslag i brukerkort med opplysning om tjenestebrukers navn.
 • Ingen tjenestemottakere vises i brukertavlen: Rettet en feil som forårsaker at plutselig ingen tjenestemottakere vises i brukertavlen.
 • (0) – feil ved endring av HLS: Rettet en feil som i visse tilfeller forårsaker 0-pekere når HLS endres.
 • Valg av “mine brukere” i brukertavle / fokustavle gir nå korrekt visning av gruppetilhørighet, samt brukere man er TA/PK eller SA/SA2 for.
 • Brukerbeskjeder eldre enn dagens dato vises i beskjedvinduet. Er det eldre brukerbeskjeder vises et rødt arkikon i kalenderen. Arket er svart dersom det er en beskjed den dagen.
 • Beskjeder vises korrekt når mus holdes over beskjedikon i kalenderen.
 • Link mellom beskjeder for tjenestemottaker i brukertavlen og brukerkort fungerer igjen.
 • Sjekklister som ikke var fullført ble i visse tilfeller vist som fullført og med endret prioritetsfarge. Dette er rettet.
 • I visse tilfeller ble en overført tjenestemottaker i en ny avdeling vist med feil prioriteringsfarge. Dette er rettet.
 • Prioritetsfarge vises igjen på brukerkortet for forløpsavdelinger
 • Rettet feil ved overføring av tjenestebrukere og sentrale sjekklister med resultater. Resultater skal nå overføres korrekt mellom avdelinger med samme sentrale sjekklister.
 • Rettet feil ved valgfrie sentrale lokale og sentrale sjekklister som i visse tilfeller ikke lot seg skru av.
 • Varseltrekant tellere: Rettet feil i tellerfunksjon for når varseltrekant vises. Varseltrekanten vises nå korrekt antall dager før tellingen starter.
 • Rettet feil som gjorde av arkivering av tjenestebruker i visse tilfeller gjorde at resultater forsvant fra andre avdelinger.
 • Rettet en feil som forårsaket at ikke alle ansatte ble vist på autorisasjonsregisteret i en avdeling
 • Arkivert ansatt vises nå korrekt i organisasjonsvisningen over alle ansatte.
Post a comment

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.