Kommer i neste versjon 3.20

Ny utvikling

Ny meldingsfunksjonalitet

Meldingsfunksjonaliteten er blitt utvidet til å gi bedre oversikt over eksisterende meldinger, bedre og mer fleksibel funksjonalitet for meldinger og mulighet for å kommunisere med kollegaer angående en melding.

 1. Nytt menypunkt for meldinger

Det har kommet en egen meny for meldinger i menylinjen i IKOS:

Dette menypunktet inneholder flere undermenyer:

Brukermeldinger:

Her vil man kunne se alle meldinger som er lagt inn på brukere på avdelingen på en valgt dato. Når man først åpner den vil den stå på dagens dato. Dato kan man endre i kalender på venstre side. Det er også muligheter for å filtrere meldingene på én bruker ved å velge i filteret “Alle brukere”. Her kan man søke på navn. Man kan også velge å se på flere brukere samtidig.

Det er også muligheter for å filtrere på hvilken gruppe brukerne tilhører i filteret “Alle grupper”.

Denne oversikten viser først alle oppgaver som er forfalt, altså meldinger som ikke er satt som “utført” på tidligere datoer. (se forklaring under “Oppgavefunksjon” lenger ned). Disse oppgavene står under overskrift “Forfalte oppgaver”. Dersom man ikke ønsker å se disse øverst kan man velge det bort ved så skru av knappen “Vis forfalte oppgaver”. Denne står på som standard hver gang man åpner siden.

Det vil også være slik at utførte oppgaver vil være synlig i listen med dato, tidspunkt og signatur for hvem som har utført. Disse kan også velges bort ved å skru av knappen “Vis utførte oppgaver”.

NB! Alle eksisterende meldinger i IKOS som er laget før oppdatering til versjon 3.20 vil komme over i de nye oversiktene som oppgaver som må kvitteres ut. Dette tilsvarer de beskjedene som ble liggende med rød farge i kalenderen i gammel versjon.

Avdelingsmeldinger

Oversikten over avdelingsmeldinger fungerer på samme måte som brukermeldinger, men uten noen filtre. Man vil også kunne se meldinger som har kommet fra andre avdelinger her.

Mine brukere

Denne oversikten viser alle meldinger som på brukere som den innloggede ansatte har en ansvarsrolle for. Dette kan være Tjenesteansvarlig, Primærkontakt, Saksbehandler, Kreftkoordinator etc.

Sendte meldinger

Her ser man en oversikt over de meldingene man har sendt/opprettet per dag. Den ene fanen heter ‘Mine sendte brukermeldinger’ og viser de meldingene den innloggede brukeren har opprettet fordelt på hvilke dager de ble opprettet. Man kan bruke kalenderfunksjonen for å besvare spørsmål som: “Husket jeg å legge inn melding i går på bruker xxx om legetime?”

Den andre fanen heter “Sendte avdelingsmeldinger” og kan brukes for å se alle meldinger som en selv og kollegaer på avdelingen har sendt/opprettet på avdelingsbeskjeder.

2. Oppgavefunksjon

Det har kommet til en ny funksjon ved opprettelse av nye meldinger (både brukermeldinger og avdelingsmeldinger). Dette er å markere en melding som en oppgave. Det innebærer at meldingen vil få en avkrysningsboks ved siden av seg som må hukes av for å markere at oppgaven er utført. Dersom ikke oppgaven fullføres på riktig dato, vil den fortsatt komme opp på oversikter frem til den er blitt fullført.

Oppgaven kan være knyttet til dato og tid eller bare dato. Klokkeslett er altså valgfritt og velges ved å trykke på klokkesymbolet.

Dersom man velger bort oppgave, er meldingen å betrakte som en ren melding på den dagen som er valgt og den vil automatisk ikke vises på andre datoer enn den dagen. Man behøver altså ikke fjerne meldingen slik man må i dagens løsning.

3. Kommentarer på meldinger

Man kan kommentere på meldinger for å gi tilleggsopplysninger eller annet som er relevant for meldingen. F.eks på en oppgave som er forsinket kan man opplyse om hvorfor oppgaven ikke ble utført på tiden den skulle utføres.

Ny rapportstruktur (kom i 3.19.7) NB! Kun tilgjengelig for kunder med IKOS Pluss (statistikkmodulen)

Alle rapportene i IKOS lå tidligere under forskjellige samle-overskrifter. Disse er nå splittet ut slik at det er lettere å finne hver enkelt rapport. Se under “Forbedringer” for endringer på enkelte rapporter.

Innlogging med Microsoft Entra ID (“Azure AD”) (kom i IKOS 3.19.3)

For å bedre sikkerheten rundt innlogging i IKOS har vi valgt å legge til rette for integrasjon med Microsoft Entra ID. En annen fordel med å bruke denne er at man kun vedlikeholder brukernavn og passord ett sted. For å koble brukerne i IKOS sammen med deres Entra ID må denne legges til i ansattprofilen i IKOS (denne ruten er bare synlig etter endring av oppsett fra Sensio):

I praksis foregår innlogging slik at man blir sendt videre fra innloggingsbildet i IKOS til innlogging i Microsoft Azure (kan settes opp med kommune-profil og dermed se litt annerledes ut):

Noen forutsetninger for å ta dette i bruk:

 • Det er mulig å nå Microsoft Azure fra samme sted som IKOS (på Norsk Helsenett)
 • Alle systembrukere har en Entra ID som kan mappes i IKOS
 • Det tillates å invitere gjestekontoer fra Sensio for å drive IKOS-support

Ta kontakt via supportportalen for å få hjelp til å sette dette opp.

I første fase har vi bygget autentiseringen og i neste fase lager vi synkronisering for å unngå dobbeltføring mellom systemene. 

Forbedringer

 • Mulig å starte arbeid med sjekklister for forløpstavler før iverksatt tjeneste

Når bruker står i status “tildelt” er det nå mulig å starte å jobbe på sjekklistene på forløpstavler. Tidligere var dette bare mulig på syklustavler.

 • Legge inn ansatt på avdeling har blitt enklere
  • Standardverdier for tilgangsstyring er satt til de mest brukte tilgangene ‘Brukeroppfølging’ og med omfang ‘Avdeling’. Reduserer antall klikk.
  • Man kan søke på navn i tillegg til ID for å legge til ansatt i avdelingen
 • Kortnavn for multiple choice sjekklister er blitt obligatorisk for å unngå manglende informasjon i oversikter og statistikk
 • Overføring av bruker skal alltid skje på dagens dato. Valg av dato er fjernet.
 • Filter for fagressurser i “Mine brukere” (kom i 3.19.5)

Det har kommet til en mulighet for å se brukere man er fagressurs for i filteret ‘Mine brukere’. Her kan man også velge å se én ansvarsrolle man har, f.eks. hvem man er Kreftkoordinator for.

 • Bedre ytelse på tavler med mange brukere (kom i 3.19.6)

Det ble gjort ytelsesforbedringer på brukertavlen og fokustavlen slik at den reagerer raskere enn før. Blant annet ble det lagt inn en innstilling for maks antall brukere per side. Denne er satt til 100 brukere som standard, men kan endres av systemadministrator under Organisasjon – Avdelinger:

 • Forbedrede rapporter (kom i 3.19.7)

Tidsfrister

Endret tekst i kakediagrammet til mer forståelige tekster:

Gjennomstrømmingsrapport

Nye rader for bedre og korrekt oversikt i rapporten:

Kartleggingsrapport

‘Status’:

Det er nå mulig å se hvor mange som er kartlagt av de som ligger på tavlen akkurat nå og hvis man klikker på antallet vil det komme opp en liste over hvem som er kartlagt og evt hvilket resultat de har fått:

For ytterligere detaljer kan man klikke på selve raden (f.eks IPLOS) og få opp når de er kartlagt:

‘Historikk’:

Her kan man se hvor mange som var kartlagt ved utgangen av månedene og også klikke på antallet for å se hvem som var kartlagt:

 • VKP-integrasjon: dersom man setter pause i IKOS vil ikke tjenesten bli oppdatert fra EPJ (kom i 3.19.5)

Feilretting

 • Dato manglet i signatur på parallelle forløp
 • “Ny kjent fra pause” var ikke inkludert i filtrene “Ny tjenestemottaker” og “Nye i dag” (kom i 3.19.6)
 • Gammel teller ble vist på avdeling dersom bruker hadde vært på avdeling tidligere. (kom i 3.19.6)
 • Legge til og fjerne brukere fra grupper tok lang tid å oppdatere (kom i 3.19.6)
 • Helhetsvurderinger startet med en gang etter fullført (Knapp “Fullfør og start nå” var eneste alternativ uavhengig av fristintervall for ny vurdering. Dette gjaldt helhetsvurderinger som ikke var fullført til frist.
 • Ikon for sentral sjekkliste manglet i menyen for valg av valgfrie sjekklister (kom i 3.19.7)

Post a comment

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.