IKOS 3.6

TypeBeskrivelse
UtviklingSammenslått tavle

Flere avdelingstavler kan slås sammen til en tavle. Alle brukere vises da på samme brukertavle. Dette er for eksempel nyttig for personell som skal dekke flere avdelinger på kveld og natt.
UtviklingVirtuelle team

Tverrgående team kan ha en egen tavle med brukere de følger opp. Andre avdelinger kan sende brukere til denne tavlen og det tverrgående teamet kan også opprette egne brukere. Den virtuelle avdelingen ser og deler sjekklister med avsenderavdelingen, slik at begge har oppdaterte sjekklister. Virtuell avdeling kan også ha egne sjekklister som kun de følger opp. Dette kan være aktuelt for team innen hjemmerehabilitering, koronaoppfølging eller f.eks. kreftsykepleiere.   
UtviklingSentrale sjekklister

Kartlegginger, hjelpemidler og hendelser som flere avdelinger følger med på (har i sitt avdelingsoppsett) vil bli delt mellom involverte avdelinger. Hvis en avdeling for eksempel oppdaterer IPLOS, så vil de andre avdelingene se at sjekklisten er oppdatert av annen avdeling. Dette er et viktig steg mot integrasjon med EPJ og «En bruker – en journal». Det skal kun eksistere en skår på sentrale sjekklister.   
UtviklingSentralt brukerkort

Sentralt brukerkort: Brukere som følges opp av flere avdelinger får et sentralt brukerkort med all informasjon om hva som blir fulgt opp. Tilgang blir rettighetsstyrt, og kan for eksempel være nyttig for Tjenestekontoret.
UtviklingAvdelingssignatur

Ved sentrale sjekklister er det nødvendig å vise hvilken avdeling resultatet kommer fra. Det vil være mulig å skjule avdelingsnavn.
UtviklingHendelseslogg

Avdelingsledere og systemadministratorer kan nå hente ut hendelseslogg per avdeling og for hele organisasjonen. Hendelseslogg inneholder:
– Hvilke ansatte som har vært logget inn siste 30 dager
– Hvilke brukerkort hver ansatt har vært inne på
– Hendelsesloggen kan eksporteres til Excel
ForbedringYtelsesforbedring på Organisasjon – ansattoppsett
ForbedringSortering av flervalgsliste på kartlegginger. Kan nå sortere flervalgene på organisasjonsnivå.
ForbedringVurderingssirkel på Fokustavlen oppdateres riktig.
ForbedringSortering per kartlegging på Fokustavler for avdelinger som bruker Forløpstavler.
FeilrettingFeilmelding ved endring av resultatskår på kartlegging til dato/tidsskår.
FeilrettingFeilmelding i plassreservasjon og booking av rom.
Post a comment

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.