Geofence

Innimellom opptrer begrepet geofence på norsk som elektronisk gjerde. Her kaller vi det geofence. Geofence handler om å angi områder på kartet hvor bæreren kan oppholde seg, og regler knyttet til dette området. Geofence kan gjøres ganske enkelt, men man har også adgang til å lage relativt sofistikerte regler.

Man kan angi så mange geofence-områder som man vil, og de kan enten være sirkulære eller polygone (bygde opp av punkter).