1 of 2

Safemate Watch One

Safemate Watch One er utgått, og er ikke lenger i salg

Safemate Watch One er en GPS-klokke med alarmknapp.

Klokken nytter innstikks-SIM-kort av den lille typen (micro-SIM).

Alle lokaliseringsenheter fra Safemate AS leveres med SIM som benyttes – enhetene vil ikke fungere dersom man bytter SIM!

SIM-card-symbol

Styrker og svakheter

Styrker
Svakheter
Lite stigmatiserende Magnet i ladekabel litt svak
Wi-Fi for innendørs posisjonering Kort batterilevetid
Enkel i bruk Utladet Watch One må skrus på igjen manuelt

Man kan dusje med Safemate Watch One, men ikke bade med den.

Lading

Safemate Watch One lades enten ved hjelp av bordlader eller en magnetladekabel. Fra juni 2018 ble Watch One levert med bordlader som standard.

Ladetid fra utladet til fulladet: Ca. 3 timer.

En utladet Watch One vil ikke automatisk skru seg på etter å ha blitt ladet – den må da skrus på manuelt ved hjelp av på-knappen.

Ladeanimasjonen vil vises noen ganger etter hverandre og deretter slukkes displayet mens ladingen pågår videre.

Lading med bordlader

Lading med magnetladekabel

Knapper

På høyre side er SOS-/svarknappen (alarmknappen). Et lett trykk på SOS-/svarknappen vil aktivere displayet som viser tid og annet info ref. seksjon “Display” under. Et langt trykk på SOS-/svarknappen vil utløse en alarm.

For å skru produktet holdes på-knappen på venstre side inne til enheten vibrerer. For å skru av klokken holdes alle tre knappene (to på høyre side, en på venstre side) unntatt SOS/Svarknapp inne i mer enn 10 sekunder.

 

 

Funksjon
Betydning
SIM-kort SIM-kortet på klokken er installert på fabrikk og skal ikke tas ut. Klokken vil ikke fungere med et annet SIM-kort.
På-knapp Klokken skrus på med et lett trykk på på-knappen. For å skru av klokken, holder man inne på-knappen og de to svarte knappene på høyre side i ca. 10 sekunder.
Høyttaler/mikrofon Ved toveis samtale vil samtalen føres gjennom høyttaleren og mikrofonen på klokken.
SOS/svarknapp Hold SOS knappen inne i 3 sekunder for å sende alarm. For å svare et anrop trykk på knappen. For å legge på en samtale, trykk på knappen.

Display

Klokkens tid stilles automatisk ved første kontakt med server (etter at E for data vises).

Indikasjon Betydning
GSM Signal Symboliserer hvor god GSM-dekning klokken har. Jo flere streker, dess bedre dekning.
Data For at klokken skal kunne sende signaler til Safemate-plattformen, må E (data)-symbolet vises.
Skritt Skritteller som viser hvor mye bæreren har beveget deg i dag.
NB! Skritteller-displayet er på bakgrunn av oppfordringer fra diverse kommuner blitt skjult for å redusere visuell støy.
Posisjon Posisjonskilde: Her vises tre ulike symboler avhengig av faktisk posisjonskilde. De tre posisjoneringskildene er Wi-Fi, (som vist i eksempelet), GPS og GSM. Når klokken får posisjonen sin fra GPS vil presisjonen utendørs være god. Dersom den mottar posisjon ved GSM vil presisjonen være dårlig (flere hundre meter i avvik). Merk at ved GPS posisjonering brukes mye batteri. Wi-Fi fungerer innendørs der hvor det er Wi-Fi nettverk.
Batteri Klokkens batterinivå. Batterilevetiden er fra. 1,5-7 døgn avhengig av konfigurasjon.

Hvem egner Watch One seg for?

Safemate Watch One er velegnet for hjemmeboende, institusjonsboere, alenearbeidere (HMS) og andre brukergrupper som har kognitive evner (eller støtte) til å kunne bruke trykknappen og lade sikkert.
 

 
 

Kjente feil/mangler

  • Når Watch One ligger til lading vil den inntil den tas ut av lader og beveges, rapportere batterinivået lik slik det var da enheten ble satt til lading. Denne feilen fører dessuten til at man i Safemate-oversikten i Safemate Pro, og i app-en Safemate, ikke vil få indikasjon på at Watch One i øyeblikket lader.
  • Dersom klokkens display viser “Charging Error” eller indikasjoner på manglende SIM-kort (som vist på bildet under), så skru av og på klokken. Normalt vil da advarselen forsvinne.

Posisjonstyper

PosisjonsikonBetydning
GPS-posisjon
GSM-posisjon (mobilmast)
Wi-Fi-posisjon