1 of 2

Varslingslisten i Safemate Go

Det er mye du kan konfigurere på en Safemate, og noe du må konfigurere. Varslingslisten hører til sistnevnte kategori.

Det er på varslingslisten man setter opp hvem som skal være mottakere av hendelser og avgjør hvilke type hendelser som skal varsles til hvem – og når.

Varslingslisten kan bestå av personer som også er applikasjonsbrukere i Safemate Go – eller ikke.

Det er en begrensning i antall unike alarmmottakere i varslingslisten, hvor mange avhenger av enhetstype.

Hjerteikonet avgjør hvilke rettigheter en pårørende-mottaker skal ha gjennom app-en Safemate.