1 of 2

Legg til enhet i Safemate Go

For at man skal kunne konfigurere en Safemate, så må den først knyttes til Safemate Go-kontoen din.

Velg “legg til Safemate” fra menylinjen.

Legg inn serienummer og ønsket navn på Safematen, f.eks. navnet til den som skal bære den. Navnet kan lett endres senere.

Safematen dukker deretter opp med ukjent status i enhetslisten. Skru på Safemate-enheten og vent til den dukker opp med annen status enn ukjent. Vær tålmodig – dette kan ta flere minutter ettersom programvare vil oppdateres og standardkonfigurasjon overføres.

Når enheten er klar til bruk vil den se omtrent slik ut i enhetslisten, med grønn hake til venstre på linjen. Gi den ytterligere noen minutter til å utveksle informasjon med server.

Neste steg er at enheten må konfigureres.