1 of 2

Brukerutløst alarm

Når en bruker utløser en Safematealarm, så vil Safemate være i lokaliseringsmodus inntil en administrator eller operatør nullstiller alarmen, eller at det har gått en time. En time etter utløst alarm nullstiller Safemate alarmen automatisk for å spare batterikapasitet.

I perioden før en alarm har blitt nullstilt vil Safemate-enheten være i lokaliseringsmodus, samt at evt. distribuerte posisjonslenker vil være gyldige.

Det er fullt mulig å utløse alarm på nytt på en enhet som ikke har nullstilt alarmen.