1 of 2

Hendelsestyper

Hendelsestyper er hendelser/eventer som man kan abonnere på fra varslingslisten.

Listen er ikke uttømmende – fra Climax-produktene er det et stort sett med hendelser.

Nedenfor er de vanligste Safemate-hendelsene:

Hendelsestype Betydning

Brukerutløst alarm: Når brukeren selv utløser en alarm ved å trykke på alarmknappen, så iverksettes en brukerutløst alarm.

Et kryss i denne haken vil også innebære at nummeret legges inn i ringefilteret på Safemate-enheten.

Man Down: Når en bruker utstyrt med “Man Down”-sensor vurderes å være liggende. Merk at ikke alle Safemate-enheter har denne hendelsestypen.

Batterivarsel: Når en Safemate kommer under det nivået som er definert som lavt batteri, så oppstår hendelsen “lavt batteri”.

Geofence-passering: Når en bærer av Safemate bryter de regler som er angitt for geofence, så oppstår denne hendelsen.

Feilet selvsjekk: Dersom det går lengre tid enn det intervall kommunen har definert som akseptabelt, uten at en Safemate har vært i kontakt med Safemate sine baksystemer, så har vi en “feilet selvsjekk”-situasjon.

Utdatert posisjon: Dersom en Safemate som har automatisk lokalisering skrudd på ikke lykkes med å rapportere en gyldig posisjon over en viss tidspriode (default:  7 dager), så vil plattform varsle hendelsen “utdatert posisjon”. Denne hendelsen har ikke en varslingstype i Safemate Pro, men vil varsles til abonnenter av hendelsen; “feilet selvsjekk”.

Avskrudd: Dersom en Safemate skrus av, så vil den skynde seg å sende inn en melding om at den ble avskrudd slik at Safemate sine baksystemer vet om forholdet.

Ikke i aktiv bruk: Dersom en Safemate ligger i ro i laderen uten å bli brukt, så vil plattformen varsle om at Safematen ikke antas å være i aktiv bruk. Denne hendelsestypen kan kun varsles pr. epost.

Statusikoner som ikke er hendelser

Ikke tilkoblet: Ikke tilkoblet er en status som indikerer at Safemate-plattformen i øyeblikket ikke har kontakt med enheten.

Ikke tilkoblet er ikke en hendelse som man kan abonnere på fra varslingslisten, og den videresendes ikke til integrasjonspartnere.

Ikke tilkoblet er informasjon man kun kan lese ut fra Safemate-listen.

FAQ (ofte stilte spørsmål)

Hva er egentlig forskjell på statusene “feilet selvsjekk” og “ikke tilkoblet”?

Enheter som er i tilstanden “Feilet selvsjekk” har ikke gitt livstegn fra seg i en periode som overstiger feilet selvsjekkintervallet.

Eksempel: En Safemate tilhører en underavdeling som har feilet selvsjekkintervall satt til 24 timer. Om ikke plattformen har mottatt noe informasjon fra en Safemate på mer enn et døgn, så presenteres Safematen med status “feilet selvsjekk”.

Påskrudde Safemate-enheter med GSM-dekning vil normalt ha en dataforbindelse med Safemateplattformen (gjelder ikke Safemate Trigger One, som kommuniserer via HTTP og ikke TCP).

Men dersom Safemate-plattformen registrerer at en Safemate (som ikke allerede faller innenfor definisjonen av feilet selvsjekk) ikke er tilkoblet, så presenteres enheten med symbolet “ikke tilkoblet”.

Dette har vi valgt å gjøre fordi vi mener det er mer presist å presentere status som “ikke tilkoblet” enn som “Alt OK” – for enheter som ikke er tilkoblet.

Fordi “ikke tilkoblet” “bare” er en status og ikke en hendelse, så kan man fra varslingslisten ikke abonnere på “manglende TCP-tilkobling “ikke tilkoblet”. Tilstanden vil heller ikke rapporteres til integrasjonspartnere (f.eks. Sensio Unity).